תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק לא

א וככלות כל-זאת, יצאו כל-ישראל הנמצאים לערי יהודה, וישברו המצבות ויגדעו האשרים וינתצו את-הבמות ואת-המזבחות מכל-יהודה ובנימין ובאפריים ומנשה, עד-לכלה; וישובו כל-בני ישראל, איש לאחוזתו--לעריהם.  {פ}

ב ויעמד יחזקייהו את-מחלקות הכוהנים והלויים על-מחלקותם איש כפי עבודתו, לכוהנים וללויים, לעולה, ולשלמים--לשרת ולהודות ולהלל, בשערי מחנות יהוה.  {ס}  ג ומנת המלך מן-רכושו לעולות, לעולות הבוקר והערב, והעולות, לשבתות ולחודשים ולמועדים--ככתוב, בתורת יהוה.  ד ויאמר לעם, ליושבי ירושלים, לתת, מנת הכוהנים והלויים--למען יחזקו, בתורת יהוה.  ה וכפרוץ הדבר, הרבו בני-ישראל ראשית דגן תירוש ויצהר ודבש, וכול, תבואת שדה; ומעשר הכול לרוב, הביאו.  ו ובני ישראל ויהודה, היושבים בערי יהודה--גם-הם מעשר בקר וצאן, ומעשר קודשים המקודשים ליהוה אלוהיהם:  הביאו, וייתנו ערימות ערימות.  {ס}  ז בחודש, השלישי, החלו הערימות, לייסוד; ובחודש השביעי, כילו.  {ס}  ח ויבואו יחזקייהו והשרים, ויראו את-הערימות; ויברכו, את-יהוה, ואת, עמו ישראל.  {פ}

ט וידרוש יחזקייהו, על-הכוהנים והלויים--על-הערימות.  י ויאמר אליו, עזריהו הכוהן הראש--לבית צדוק:  ויאמר מהחל התרומה לביא בית-יהוה, אכול ושבוע והותר עד-לרוב--כי יהוה בירך את-עמו, והנותר את-ההמון הזה.  {ס}  יא ויאמר יחזקייהו, להכין לשכות בבית יהוה--ויכינו.  יב ויביאו את-התרומה והמעשר והקודשים, באמונה; ועליהם נגיד כנניהו הלוי, ושמעי אחיהו משנה.  יג ויחיאל ועזזיהו ונחת ועשהאל וירימות ויוזבד, ואליאל ויסמכיהו, ומחת, ובניהו--פקידים, מיד כנניהו ושמעי אחיו, במפקד יחזקייהו המלך, ועזריהו נגיד בית-האלוהים.  יד וקורא בן-ימנה הלוי השוער למזרחה, על נדבות האלוהים--לתת תרומת יהוה, וקודשי הקודשים.  טו ועל-ידו עדן ומנימין וישוע ושמעיהו אמריהו ושכניהו, בערי הכוהנים--באמונה:  לתת לאחיהם במחלקות, כגדול כקטן.  טז מלבד התייחשם לזכרים, מבן שלוש שנים ולמעלה, לכל-הבא לבית-יהוה, לדבר-יום ביומו--לעבודתם, במשמרותם כמחלקותיהם.  יז ואת התייחש הכוהנים, לבית אבותיהם, והלויים, מבן עשרים שנה ולמעלה--במשמרותיהם, במחלקותיהם.  יח ולהתייחש, בכל-טפם נשיהם ובניהם ובנותיהם--לכל-קהל:  כי באמונתם, יתקדשו-קודש.  יט ולבני אהרון הכוהנים בשדי מגרש עריהם, בכל-עיר ועיר, אנשים, אשר ניקבו בשמות--לתת מנות, לכל-זכר בכוהנים, ולכל-התייחש, בלויים.  כ ויעש כזאת יחזקייהו, בכל-יהודה; ויעש הטוב והישר והאמת, לפני יהוה אלוהיו.  כא ובכל-מעשה אשר-החל בעבודת בית-האלוהים, ובתורה ובמצוה, לדרוש, לאלוהיו--בכל-לבבו עשה, והצליח.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?