תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק כו

א ויקחו כל-עם יהודה, את-עוזייהו, והוא, בן-שש עשרה שנה; וימליכו אותו, תחת אביו אמציהו.  ב הוא בנה את-אילות, וישיבהא ליהודה, אחרי שכב-המלך, עם-אבותיו.  {פ}

ג בן-שש עשרה שנה, עוזייהו במולכו, וחמישים ושתיים שנה, מלך בירושלים; ושם אימו, יכוליה מן-ירושלים.  ד ויעש הישר, בעיני יהוה:  ככול אשר-עשה, אמציהו אביו.  ה ויהי, לדרוש אלוהים, בימי זכריהו, המבין בראות האלוהים; ובימי דורשו את-יהוה, הצליחו האלוהים.  ו וייצא, ויילחם בפלשתים, ויפרוץ את-חומת גת ואת חומת יבנה, ואת חומת אשדוד; ויבנה ערים, באשדוד ובפלשתים.  ז ויעזרהו האלוהים על-פלשתים ועל-הערבים, היושבים בגור-בעל--והמעונים.  ח וייתנו העמונים מנחה, לעוזייהו; וילך שמו עד-לבוא מצריים, כי החזיק עד-למעלה.  ט וייבן עוזייהו מגדלים בירושלים, על-שער הפינה ועל-שער הגיא ועל-המקצוע; ויחזקם.  י וייבן מגדלים במדבר, ויחצוב בורות רבים--כי מקנה-רב היה לו, ובשפילה ובמישור; איכרים וכורמים, בהרים ובכרמל--כי-אוהב אדמה, היה.  {ס}  יא ויהי לעוזייהו חיל עושה מלחמה יוצאי צבא לגדוד, במספר פקודתם, ביד יעיאל הסופר, ומעשיהו השוטר--על, יד-חנניהו, משרי, המלך.  יב כול מספר ראשי האבות, לגיבורי חיל--אלפיים, ושש מאות.  יג ועל-ידם חיל צבא שלוש מאות אלף, ושבעת אלפים וחמש מאות, עושי מלחמה, בכוח חיל--לעזור למלך, על-האויב.  יד ויכן להם עוזייהו לכל-הצבא, מגינים ורמחים וכובעים, ושריונות, וקשתות--ולאבני, קלעים.  טו ויעש בירושלים חישבונות מחשבת חושב, להיות על-המגדלים ועל-הפינות, לירוא בחיצים, ובאבנים גדולות; וייצא שמו עד-למרחוק, כי-הפליא להיעזר עד כי-חזק.  טז וכחזקתו, גבה ליבו עד-להשחית, וימעל, ביהוה אלוהיו; ויבוא אל-היכל יהוה, להקטיר על-מזבח הקטורת.  יז ויבוא אחריו, עזריהו הכוהן; ועימו כוהנים ליהוה, שמונים--בני-חיל.  יח ויעמדו על-עוזייהו המלך, ויאמרו לו לא-לך עוזייהו להקטיר ליהוה--כי לכוהנים בני-אהרון המקודשים, להקטיר:  צא מן-המקדש כי מעלת, ולא-לך לכבוד מיהוה אלוהים.  יט ויזעף, עוזייהו, ובידו מקטרת, להקטיר; ובזעפו עם-הכוהנים, והצרעת זרחה במצחו לפני הכוהנים בבית יהוה, מעל, למזבח הקטורת.  כ וייפן אליו עזריהו כוהן הראש וכל-הכוהנים, והנה-הוא מצורע במצחו, ויבהילוהו, משם; וגם-הוא נדחף לצאת, כי ניגעו יהוה.  כא ויהי עוזייהו המלך מצורע עד-יום מותו, ויישב בית החופשית מצורע--כי נגזר, מבית יהוה; ויותם בנו על-בית המלך, שופט את-עם הארץ.  כב ויתר דברי עוזייהו, הראשונים והאחרונים--כתב ישעיהו בן-אמוץ, הנביא.  כג וישכב עוזייהו עם-אבותיו, ויקברו אותו עם-אבותיו בשדה הקבורה אשר למלכים--כי אמרו, מצורע הוא; וימלוך יותם בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?