תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק יט

א וישב יהושפט מלך-יהודה אל-ביתו, בשלום--לירושלים.  {ס}  ב וייצא אל-פניו, יהוא בן-חנני החוזה, ויאמר אל-המלך יהושפט, הלרשע לעזור ולשונאי יהוה תאהב:  ובזאת עליך קצף, מלפני יהוה.  ג אבל, דברים טובים נמצאו עימך:  כי-ביערת האשרות מן-הארץ, והכינות לבבך לדרוש האלוהים.  ד ויישב יהושפט, בירושלים; וישב וייצא בעם, מבאר שבע עד-הר אפריים, וישיבם, אל-יהוה אלוהי אבותיהם.  ה ויעמד שופטים בארץ, בכל-ערי יהודה הבצורות--לעיר ועיר.  ו ויאמר אל-השופטים, ראו מה-אתם עושים--כי לא לאדם תשפטו, כי ליהוה; ועימכם, בדבר משפט.  ז ועתה, יהי פחד-יהוה עליכם:  שמרו ועשו--כי-אין עם-יהוה אלוהינו עוולה ומשוא פנים, ומיקח-שוחד.  ח וגם בירושלים העמיד יהושפט מן-הלויים והכוהנים, ומראשי האבות לישראל, למשפט יהוה, ולריב; וישובו, ירושלים.  ט ויצו עליהם, לאמור:  כה תעשון ביראת יהוה, באמונה ובלבב שלם.  י וכל-ריב אשר-יבוא עליכם מאחיכם היושבים בעריהם, בין-דם לדם בין-תורה למצוה לחוקים ולמשפטים, והזהרתם אותם, ולא יאשמו ליהוה והיה-קצף עליכם ועל-אחיכם:  כה תעשון, ולא תאשמו.  יא והנה אמריהו כוהן הראש עליכם לכול דבר-יהוה, וזבדיהו בן-ישמעאל הנגיד לבית-יהודה לכול דבר-המלך, ושוטרים הלויים, לפניכם:  חזקו ועשו, ויהי יהוה עם-הטוב.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?