תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק טז

א בשנת שלושים ושש, למלכות אסא, עלה בעשא מלך-ישראל על-יהודה, וייבן את-הרמה--לבלתי, תת יוצא ובא, לאסא, מלך יהודה.  ב ויוצא אסא כסף וזהב, מאוצרות בית יהוה--ובית המלך; וישלח, אל-בן-הדד מלך ארם, היושב בדרמשק, לאמור.  ג ברית ביני ובינך, ובין אבי ובין אביך:  הנה שלחתי לך, כסף וזהב--לך הפר בריתך את-בעשא מלך ישראל, ויעלה מעליי.  ד וישמע בן-הדד אל-המלך אסא, וישלח את-שרי החיילים אשר-לו אל-ערי ישראל, ויכו את-עיון ואת-דן, ואת אביל מים; ואת כל-מסכנות, ערי נפתלי.  ה ויהי, כשמוע בעשא, ויחדל, מבנות את-הרמה; וישבת, את-מלאכתו.  {ס}  ו ואסא המלך, לקח את-כל-יהודה, וישאו את-אבני הרמה ואת-עציה, אשר בנה בעשא; וייבן בהם, את-גבע ואת-המצפה.  {ס}  ז ובעת ההיא, בא חנני הרואה, אל-אסא, מלך יהודה; ויאמר אליו, בהישענך על-מלך ארם ולא נשענת על-יהוה אלוהיך, על-כן נמלט חיל מלך-ארם, מידך.  ח הלוא הכושים והלובים, היו לחיל לרוב לרכב ולפרשים--להרבה מאוד; ובהישענך על-יהוה, נתנם בידך.  ט כי יהוה, עיניו משוטטות בכל-הארץ להתחזק עם-לבבם שלם אליו--נסכלת על-זאת:  כי מעתה, יש עימך מלחמות.  י ויכעס אסא אל-הרואה, וייתנהו בית המהפכת--כי-בזעף עימו, על-זאת; וירצץ אסא מן-העם, בעת ההיא.  יא והנה דברי אסא, הראשונים והאחרונים--הנם כתובים על-ספר המלכים, ליהודה וישראל.  יב ויחלה אסא בשנת שלושים ותשע למלכותו ברגליו, עד-למעלה חולייו; וגם-בחולייו לא-דרש את-יהוה, כי ברופאים.  יג וישכב אסא, עם-אבותיו; וימת, בשנת ארבעים ואחת למולכו.  יד ויקברוהו בקברותיו, אשר כרה-לו בעיר דויד, וישכיבוהו במשכב אשר מילא בשמים וזנים, מרוקחים במרקחת מעשה; וישרפו-לו שריפה, גדולה עד-למאוד.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?