תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק טו

א ועזריהו, בן-עודד, הייתה עליו, רוח אלוהים.  ב וייצא, לפני אסא, ויאמר לו, שמעוני אסא וכל-יהודה ובנימין:  יהוה עימכם, בהיותכם עימו, ואם-תדרשוהו יימצא לכם, ואם-תעזבוהו יעזוב אתכם.  {ס}  ג וימים רבים, לישראל:  ללא אלוהי אמת, וללא כוהן מורה--וללא תורה.  ד וישב, בצר-לו, על-יהוה, אלוהי ישראל; ויבקשוהו, ויימצא להם.  ה ובעיתים ההם, אין שלום ליוצא ולבא:  כי מהומות רבות, על כל-יושבי הארצות.  ו וכותתו גוי-בגוי, ועיר בעיר:  כי-אלוהים הממם, בכל-צרה.  ז ואתם חזקו, ואל-ירפו ידיכם:  כי יש שכר, לפעולתכם.  {ס}  ח וכשמוע אסא הדברים האלה, והנבואה עודד הנביא, התחזק ויעבר השיקוצים מכל-ארץ יהודה ובנימין, ומן-הערים אשר לכד מהר אפריים; ויחדש, את-מזבח יהוה, אשר, לפני אולם יהוה.  ט ויקבוץ, את-כל-יהודה ובנימין, והגרים עימהם, מאפריים ומנשה ומשמעון:  כי-נפלו עליו מישראל, לרוב, בראותם, כי-יהוה אלוהיו עימו.  {פ}

י וייקבצו ירושלים, בחודש השלישי, לשנת חמש-עשרה, למלכות אסא.  יא ויזבחו ליהוה ביום ההוא, מן-השלל הביאו:  בקר שבע מאות, וצאן שבעת אלפים.  יב ויבואו בברית--לדרוש, את-יהוה אלוהי אבותיהם:  בכל-לבבם, ובכל-נפשם.  יג וכול אשר לא-ידרוש ליהוה אלוהי-ישראל, יומת--למן-קטון, ועד-גדול, למאיש, ועד-אישה.  יד ויישבעו, ליהוה, בקול גדול, ובתרועה--ובחצוצרות, ובשופרות.  טו וישמחו כל-יהודה על-השבועה, כי בכל-לבבם נשבעו, ובכל-רצונם ביקשוהו, ויימצא להם; וינח יהוה להם, מסביב.  טז וגם-מעכה אם אסא המלך, הסירה מגבירה, אשר-עשתה לאשרה, מפלצת; ויכרות אסא, את-מפלצתה, וידק, וישרוף בנחל קדרון.  יז והבמות--לא-סרו, מישראל:  רק לבב-אסא היה שלם, כל-ימיו.  יח ויבא את-קודשי אביו, וקודשיו--בית האלוהים:  כסף וזהב, וכלים.  יט ומלחמה, לא הייתה, עד שנת-שלושים וחמש, למלכות אסא.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?