תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק י

א וילך רחבעם, שכמה:  כי שכם באו כל-ישראל, להמליך אותו.  ב ויהי כשמוע ירובעם בן-נבט, והוא במצריים, אשר ברח, מפני שלמה המלך--וישב ירובעם, ממצריים.  ג וישלחו, ויקראו-לו, ויבוא ירובעם, וכל-ישראל; וידברו, אל-רחבעם לאמור.  ד אביך, הקשה את-עולנו; ועתה הקל מעבודת אביך הקשה, ומעולו הכבד אשר-נתן עלינו--ונעבדך.  ה ויאמר אליהם, עוד שלושת ימים--ושובו אליי; וילך, העם.  {ס}  ו וייוועץ המלך רחבעם, את-הזקנים אשר-היו עומדים לפני שלמה אביו, בהיותו חי, לאמור:  איך אתם נועצים, להשיב לעם-הזה דבר.  ז וידברו אליו לאמור, אם-תהיה לטוב להעם הזה ורציתם, ודיברת אליהם, דברים טובים--והיו לך עבדים, כל-הימים.  ח ויעזוב את-עצת הזקנים, אשר יעצוהו; וייוועץ, את-הילדים אשר גדלו איתו, העומדים, לפניו.  ט ויאמר אליהם, מה אתם נועצים, ונשיב דבר, את-העם הזה:  אשר דיברו אליי, לאמור, הקל מן-העול, אשר-נתן אביך עלינו.  י וידברו איתו, הילדים אשר גדלו איתו לאמור, כה-תאמר לעם אשר-דיברו אליך לאמור אביך הכביד את-עולנו, ואתה הקל מעלינו:  כה תאמר אליהם, קוטוני עבה ממותני אבי.  יא ועתה, אבי העמיס עליכם עול כבד, ואני, אוסיף על-עולכם:  אבי, ייסר אתכם בשוטים, ואני, בעקרבים.  {פ}

יב ויבוא ירובעם וכל-העם אל-רחבעם, ביום השלישי, כאשר דיבר המלך לאמור, שובו אליי ביום השלישי.  יג ויענם המלך, קשה; ויעזוב המלך רחבעם, את עצת הזקנים.  יד וידבר אליהם, כעצת הילדים לאמור, אכביד את-עולכם, ואני אוסיף עליו:  אבי, ייסר אתכם בשוטים, ואני, בעקרבים.  טו ולא-שמע המלך, אל-העם:  כי-הייתה נסיבה, מעם האלוהים--למען הקים יהוה את-דברו אשר דיבר ביד אחייהו השלוני, אל-ירובעם בן-נבט.  טז וכל-ישראל, כי לא-שמע המלך להם, וישיבו העם את-המלך לאמור מה-לנו חלק בדויד ולא-נחלה בבן-ישי איש לאוהליך ישראל, עתה ראה ביתך דויד; וילך כל-ישראל, לאוהליו.  {ס}  יז ובני ישראל, היושבים בערי יהודה--וימלוך עליהם, רחבעם.  יח וישלח המלך רחבעם, את-הדורם אשר על-המס, וירגמו-בו בני-ישראל אבן, וימות;  {ס}  והמלך רחבעם, התאמץ לעלות במרכבה, לנוס, ירושלים.  {ס}  יט ויפשעו ישראל בבית דויד, עד היום הזה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?