תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק א

א ויתחזק שלמה בן-דויד, על-מלכותו; ויהוה אלוהיו עימו, ויגדלהו למעלה.  ב ויאמר שלמה לכל-ישראל לשרי האלפים והמאות ולשופטים, ולכול נשיא לכל-ישראל--ראשי האבות.  ג וילכו, שלמה וכל-הקהל עימו, לבמה, אשר בגבעון:  כי-שם היה, אוהל מועד האלוהים, אשר עשה משה עבד-יהוה, במדבר.  ד אבל, ארון האלוהים העלה דויד מקרית יערים, בהכין לו, דויד:  כי נטה-לו אוהל, בירושלים.  ה ומזבח הנחושת, אשר עשה בצלאל בן-אורי בן-חור--שם, לפני משכן יהוה; וידרשהו שלמה, והקהל.  ו ויעל שלמה שם על-מזבח הנחושת, לפני יהוה, אשר, לאוהל מועד; ויעל עליו עולות, אלף.  ז בלילה ההוא, נראה אלוהים לשלמה; ויאמר לו, שאל מה אתן-לך.  ח ויאמר שלמה, לאלוהים, אתה עשית עם-דויד אבי, חסד גדול; והמלכתני, תחתיו.  ט עתה, יהוה אלוהים--ייאמן דברך, עם דויד אבי:  כי אתה, המלכתני, על-עם, רב כעפר הארץ.  י עתה, חכמה ומדע תן-לי, ואצאה לפני העם-הזה, ואבואה:  כי-מי ישפוט, את-עמך הזה הגדול.  {ס}  יא ויאמר אלוהים לשלמה יען אשר הייתה זאת עם-לבבך, ולא-שאלת עושר נכסים וכבוד ואת נפש שונאיך, וגם-ימים רבים, לא שאלת; ותשאל-לך, חכמה ומדע, אשר תשפוט את-עמי, אשר המלכתיך עליו.  יב החכמה והמדע, נתון לך; ועושר ונכסים וכבוד, אתן-לך--אשר לא-היה כן למלכים אשר לפניך, ואחריך לא יהיה-כן.  יג ויבוא שלמה לבמה אשר-בגבעון, ירושלים, מלפני, אוהל מועד; וימלוך, על-ישראל.  {פ}

יד ויאסוף שלמה, רכב ופרשים, ויהי-לו אלף וארבע-מאות רכב, ושנים-עשר אלף פרשים; ויניחם בערי הרכב, ועם-המלך בירושלים.  טו וייתן המלך את-הכסף ואת-הזהב, בירושלים--כאבנים; ואת הארזים, נתן כשקמים אשר-בשפילה--לרוב.  טז ומוצא הסוסים אשר לשלמה, ממצריים; ומקווא--סוחרי המלך, מקווא יקחו במחיר.  יז ויעלו ויוציאו ממצריים מרכבה, בשש מאות כסף, וסוס, בחמישים ומאה; וכן לכל-מלכי החיתים, ומלכי ארם--בידם יוציאו.  יח ויאמר שלמה, לבנות בית לשם יהוה, ובית, למלכותו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?