תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כה

א ויבדל דויד ושרי הצבא לעבודה, לבני אסף והימן וידותון, הניבאים בכינורות בנבלים, ובמצלתיים; ויהי, מספרם, אנשי מלאכה, לעבודתם.  ב לבני אסף, זכור ויוסף ונתניה ואשראלה--בני אסף:  על, יד-אסף, הניבא, על-ידי המלך.  ג לידותון--בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתיתיהו שישה, על ידי אביהם ידותון בכינור, הניבא, על-הודות והלל ליהוה.  {ס}  ד להימן--בני הימן בוקייהו מתניהו עוזיאל שבואל וירימות חנניה חנני, אליאתה גידלתי ורוממתי עזר, יושבקשה מלותי, הותיר מחזיאות.  ה כל-אלה בנים להימן, חוזה המלך בדברי האלוהים--להרים קרן; וייתן האלוהים להימן, בנים ארבעה עשר--ובנות שלוש.  ו כל-אלה על-ידי אביהם בשיר בית יהוה, במצלתיים נבלים וכינורות, לעבודת, בית האלוהים--על ידי המלך, אסף וידותון והימן.  ז ויהי מספרם עם-אחיהם, מלומדי-שיר ליהוה:  כל-המבין--מאתיים, שמונים ושמונה.  ח ויפילו גורלות משמרת, לעומת כקטון כגדול--מבין, עם-תלמיד.  {פ}

ט וייצא הגורל הראשון, לאסף--ליוסף;  {ס}  גדליהו, השני--הוא-ואחיו  {ר}
ובניו, שנים עשר.  {ס}  י השלישי זכור, בניו ואחיו שנים  {ר}
עשר.  {ס}  יא הרביעי, ליצרי--בניו ואחיו, שנים עשר.  {ס}  יב החמישי  {ר}
נתניהו, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  יג השישי בוקייהו, בניו ואחיו שנים  {ר}
עשר.  {ס}  יד השביעי ישראלה, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  טו השמיני  {ר}
ישעיהו, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  טז התשיעי מתניהו, בניו ואחיו  {ר}
שנים עשר.  {ס}  יז העשירי שמעי, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  יח עשתי-  {ר}
עשר עזראל, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  יט השנים עשר לחשביה,  {ר}
בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  כ לשלושה עשר שובאל, בניו ואחיו שנים  {ר}
עשר.  {ס}  כא לארבעה עשר מתיתיהו, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  כב לחמישה  {ר}
עשר לירמות, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  כג לשישה עשר לחנניהו, בניו  {ר}
ואחיו שנים עשר.  {ס}  כד לשבעה עשר ליושבקשה, בניו ואחיו שנים  {ר}
עשר.  {ס}  כה לשמונה עשר לחנני, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  כו לתשעה  {ר}
עשר למלותי, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  כז לעשרים, לאלייתה--בניו  {ר}
ואחיו, שנים עשר.  {ס}  כח לאחד ועשרים להותיר, בניו ואחיו שנים  {ר}
עשר.  {ס}  כט לשניים ועשרים לגידלתי, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  ל לשלושה  {ר}
ועשרים למחזיאות, בניו ואחיו שנים עשר.  {ס}  לא לארבעה ועשרים  {ר}
לרוממתי עזר, בניו ואחיו שנים עשר.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?