תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק יח

א ויהי, אחרי-כן, ויך דויד את-פלשתים, ויכניעם; וייקח את-גת ובנותיה, מיד פלשתים.  ב ויך, את-מואב; ויהיו מואב עבדים לדויד, נושאי מנחה.  ג ויך דויד את-הדדעזר מלך-צובה, חמתה, בלכתו, להציב ידו בנהר-פרת.  ד וילכוד דויד ממנו אלף רכב, ושבעת אלפים פרשים, ועשרים אלף, איש רגלי; ויעקר דויד את-כל-הרכב, ויותר ממנו מאה רכב.  ה ויבוא, ארם דרמשק, לעזור, להדדעזר מלך צובה; ויך דויד בארם, עשרים-ושניים אלף איש.  ו וישם דויד, בארם דרמשק, ויהי ארם לדויד, עבדים נושאי מנחה; ויושע יהוה לדויד, בכול אשר הלך.  ז וייקח דויד, את שלטי הזהב, אשר היו, על עבדי הדדעזר; ויביאם, ירושלים.  ח ומטבחת ומיכון ערי הדדעזר, לקח דויד נחושת רבה מאוד; בה עשה שלמה, את-ים הנחושת ואת-העמודים, ואת, כלי הנחושת.  {פ}

ט וישמע, תועו מלך חמת:  כי הכה דויד, את-כל-חיל הדדעזר מלך-צובה.  י וישלח את-הדורם-בנו אל-המלך-דויד לשאול-לו לשלום ולברכו, על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו--כי-איש מלחמות תועו, היה הדדעזר; וכול, כלי זהב וכסף--ונחושת.  יא גם-אותם, הקדיש המלך דויד ליהוה, עם-הכסף והזהב, אשר נשא מכל-הגויים--מאדום וממואב ומבני עמון, ומפלשתים ומעמלק.  יב ואבשי בן-צרויה, הכה את-אדום בגיא המלח, שמונה עשר, אלף.  יג וישם באדום נציבים, ויהיו כל-אדום עבדים לדויד; ויושע יהוה את-דויד, בכול אשר הלך.  יד וימלוך דויד, על-כל-ישראל; ויהי, עושה משפט וצדקה--לכל-עמו.  טו ויואב בן-צרויה, על-הצבא; ויהושפט בן-אחילוד, מזכיר.  טז וצדוק בן-אחיטוב ואבימלך בן-אביתר, כוהנים; ושוושא, סופר.  יז ובניהו, בן-יהוידע, על-הכרתי, והפלתי; ובני-דויד הראשונים, ליד המלך.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?