תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק טז

א ויביאו, את-ארון האלוהים, ויציגו אותו, בתוך האוהל אשר נטה-לו דויד; ויקריבו עולות ושלמים, לפני האלוהים.  ב ויכל דויד, מהעלות העולה והשלמים; ויברך את-העם, בשם יהוה.  ג ויחלק לכל-איש ישראל, מאיש ועד-אישה--לאיש, כיכר-לחם, ואשפר, ואשישה.  ד וייתן לפני ארון יהוה, מן-הלויים--משרתים; ולהזכיר ולהודות ולהלל, ליהוה אלוהי ישראל.  {ס}  ה אסף הראש, ומשנהו זכריה; יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתיתיה ואליאב ובניהו ועובד אדום ויעיאל, בכלי נבלים ובכינורות, ואסף, במצלתיים משמיע.  ו ובניהו ויחזיאל, הכוהנים--בחצוצרות תמיד, לפני ארון ברית-האלוהים.  ז ביום ההוא, אז נתן דויד בראש, להודות, ליהוה--ביד-אסף, ואחיו.  {ש}

ח הודו ליהוה, קראו בשמו--  {ס}  הודיעו בעמים, עלילותיו.  {ר}
ט שירו לו, זמרו-לו--  {ס}  שיחו, בכל-נפלאותיו.  {ר}
י התהללו, בשם קודשו--  {ס}  ישמח, לב מבקשי יהוה.  {ר}
יא דרשו יהוה, ועוזו--  {ס}  בקשו פניו, תמיד.  {ר}
יב זכרו, נפלאותיו אשר עשה--  {ס}  מופתיו, ומשפטי-פיהו.  {ר}
יג זרע, ישראל עבדו--  {ס}  בני יעקוב, בחיריו.  {ר}
יד הוא, יהוה אלוהינו--  {ס}  בכל-הארץ, משפטיו.  {ר}
טו זכרו לעולם, בריתו--  {ס}  דבר ציווה, לאלף דור.  {ר}
טז אשר כרת, את-אברהם--  {ס}  ושבועתו, ליצחק.  {ר}
יז ויעמידהא ליעקוב, לחוק--  {ס}  לישראל, ברית עולם.  {ר}
יח לאמור, לך אתן ארץ-כנען--  {ס}  חבל, נחלתכם.  {ר}
יט בהיותכם, מתי מספר--  {ס}  כמעט, וגרים בה.  {ר}
כ ויתהלכו, מגוי אל-גוי--  {ס}  ומממלכה, אל-עם אחר.  {ר}
כא לא-הניח לאיש, לעושקם--  {ס}  ויוכח עליהם, מלכים.  {ר}
כב אל-תיגעו, במשיחיי--  {ס}  ובנביאיי, אל-תרעו.  {ר}
{ש}

כג שירו ליהוה, כל-הארץ--  {ס}  בשרו מיום-אל-יום, ישועתו.  {ר}
כד ספרו בגויים, את-כבודו--  {ס}  בכל-העמים, נפלאותיו.  {ר}
כה כי גדול יהוה ומהולל, מאוד--  {ס}  ונורא הוא, על-כל-אלוהים.  {ר}
כו כי כל-אלוהי העמים, אלילים--  {ס}  ויהוה, שמיים עשה.  {ר}
כז הוד והדר, לפניו--  {ס}  עוז וחדווה, במקומו.  {ר}
כח הבו ליהוה, משפחות עמים--  {ס}  הבו ליהוה, כבוד ועוז.  {ר}
כט הבו ליהוה, כבוד שמו;  {ס}  שאו מנחה, ובואו לפניו--  {ר}
השתחוו ליהוה, בהדרת-קודש.  {ס}  ל חילו מלפניו, כל-הארץ--  {ר}
אף-תיכון תבל, בל-תימוט.  {ס}  לא ישמחו השמיים, ותגל הארץ--  {ר}
ויאמרו בגויים, יהוה מלך.  {ס}  לב ירעם הים, ומלואו--  {ר}
יעלוץ השדה, וכל-אשר-בו.  {ס}  לג אז ירננו, עצי היער:  {ר}
מלפני יהוה--כי-בא, לשפוט את-הארץ.  {ס}  לד הודו ליהוה, כי טוב--  {ר}
כי לעולם, חסדו.  {ס}  לה ואמרו--הושיענו אלוהי ישענו,  {ר}
וקבצנו והצילנו מן-הגויים:  {ס}  להודות לשם קודשך,  {ר}
להשתבח בתהילתך.  {ס}  לו ברוך יהוה, אלוהי ישראל--  {ר}
מן-העולם, ועד העולם; ויאמרו כל-העם, אמן--  {ס}  והלל, ליהוה.  {ר}
{ש}

לז ויעזוב-שם, לפני ארון ברית-יהוה, לאסף, ולאחיו:  לשרת לפני הארון, תמיד--לדבר-יום ביומו.  לח ועובד אדום ואחיהם, שישים ושמונה;  {ס}  ועובד אדום בן-ידיתון וחוסה, לשוערים.  לט ואת צדוק הכוהן, ואחיו הכוהנים, לפני, משכן יהוה--בבמה, אשר בגבעון.  מ להעלות עולות ליהוה על-מזבח העולה, תמיד--לבוקר ולערב; ולכל-הכתוב בתורת יהוה, אשר ציווה על-ישראל.  מא ועימהם, הימן וידותון, ושאר הברורים, אשר ניקבו בשמות--להודות, ליהוה, כי לעולם, חסדו.  מב ועימהם הימן וידותון חצוצרות ומצלתיים, למשמיעים, וכלי, שיר האלוהים; ובני ידותון, לשער.  מג וילכו כל-העם, איש לביתו; וייסוב דויד, לברך את-ביתו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?