תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק יד

א וישלח חורם מלך-צור מלאכים, אל-דויד, ועצי ארזים, וחרשי קיר וחרשי עצים--לבנות לו, בית.  ב ויידע דויד, כי-הכינו יהוה למלך על-ישראל:  כי-נישאת למעלה מלכותו, בעבור עמו ישראל.  {ס}  ג וייקח דויד עוד נשים, בירושלים; ויולד דויד עוד, בנים ובנות.  ד ואלה שמות הילודים, אשר היו-לו בירושלים:  שמוע ושובב, נתן ושלמה.  ה ויבחר ואלישוע, ואלפלט.  ו ונוגה ונפג, ויפיע.  ז ואלישמע ובעלידע, ואליפלט.  {פ}

ח וישמעו פלשתים, כי-נמשח דויד למלך על-כל-ישראל, ויעלו כל-פלשתים, לבקש את-דויד; וישמע דויד, וייצא לפניהם.  ט ופלשתים, באו; ויפשטו, בעמק רפאים.  י וישאל דויד באלוהים, לאמור--האעלה על-פלשתים, ונתתם בידי; ויאמר לו יהוה עלה, ונתתים בידך.  יא ויעלו בבעל-פרצים, ויכם שם דויד, ויאמר דויד, פרץ האלוהים את-אויביי בידי כפרץ מים; על-כן, קראו שם-המקום ההוא--בעל פרצים.  יב ויעזבו שם, את-אלוהיהם; ויאמר דויד, ויישרפו באש.  {פ}

יג ויוסיפו עוד פלשתים, ויפשטו בעמק.  יד וישאל עוד דויד, באלוהים, ויאמר לו האלוהים, לא תעלה אחריהם:  הסב, מעליהם, ובאת להם, ממול הבכאים.  טו ויהי כשומעך את-קול הצעדה, בראשי הבכאים--אז, תצא במלחמה:  כי-יצא האלוהים לפניך, להכות את-מחנה פלשתים.  טז ויעש דויד, כאשר ציווהו האלוהים; ויכו את-מחנה פלשתים, מגבעון ועד-גזרה.  יז וייצא שם-דויד, בכל-הארצות; ויהוה נתן את-פחדו, על-כל-הגויים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?