תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק י

א ופלשתים, נלחמו בישראל; וינס איש-ישראל מפני פלשתים, וייפלו חללים בהר גלבוע.  ב וידבקו פלשתים, אחרי שאול ואחרי בניו; ויכו פלשתים, את-יונתן ואת-אבינדב ואת-מלכישוע--בני שאול.  ג ותכבד המלחמה על-שאול, וימצאוהו המורים בקשת; ויחל, מן-היורים.  ד ויאמר שאול אל-נושא כליו שלוף חרבך ודוקרני בה, פן-יבואו הערלים האלה והתעללו-בי, ולא אבה נושא כליו, כי ירא מאוד;  {ס}  וייקח שאול את-החרב, וייפול עליה.  ה וירא נושא-כליו, כי מת שאול; וייפול גם-הוא על-החרב, וימות.  {ס}  ו וימת שאול ושלושת בניו, וכל-ביתו יחדיו מתו.  ז ויראו כל-איש ישראל אשר-בעמק, כי נסו, וכי-מתו, שאול ובניו; ויעזבו עריהם, וינוסו, ויבואו פלשתים, ויישבו בהם.  {ס}  ח ויהי, ממוחרת, ויבואו פלשתים, לפשט את-החללים; וימצאו את-שאול ואת-בניו, נופלים בהר גלבוע.  ט ויפשיטוהו--וישאו את-ראשו, ואת-כליו; וישלחו בארץ-פלשתים סביב, לבשר את-עצביהם--ואת-העם.  י וישימו, את-כליו, בית, אלוהיהם; ואת-גולגולתו תקעו, בית דגון.  {ס}  יא וישמעו, כול יבש גלעד, את כל-אשר-עשו פלשתים, לשאול.  יב ויקומו, כל-איש חיל, וישאו את-גופת שאול ואת גופות בניו, ויביאום יבשה; ויקברו את-עצמותיהם תחת האלה, ביבש, ויצומו, שבעת ימים.  יג וימת שאול, במעלו אשר מעל ביהוה, על-דבר יהוה, אשר לא-שמר; וגם-לשאול באוב, לדרוש.  יד ולא-דרש ביהוה, וימיתהו; ויסב, את-המלוכה, לדויד, בן-ישי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?