תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק ט

א וכל-ישראל, התייחשו, והנם כתובים, על-ספר מלכי ישראל; ויהודה הוגלו לבבל, במעלם.  {ס}  ב והיושבים, הראשונים, אשר באחוזתם, בעריהם:  ישראל, הכוהנים, הלויים, והנתינים.  ג ובירושלים, ישבו, מן-בני יהודה, ומן-בני בנימין--ומן-בני אפריים, ומנשה.  ד עותיי בן-עמיהוד בן-עומרי בן-אמרי בן-בני, מן-בני-פרץ בן-יהודה.  {ס}  ה ומן-השילוני, עשיה הבכור ובניו.  ו ומן-בני-זרח, יעואל; ואחיהם, שש-מאות ותשעים.  ז ומן-בני, בנימין--סלוא, בן-משולם, בן-הודוויה, בן-הסנואה.  ח ויבניה, בן-ירוחם, ואלה בן-עוזי, בן-מכרי; ומשולם, בן-שפטיה, בן-רעואל, בן-יבנייה.  ט ואחיהם, לתולדותם, תשע מאות, וחמישים ושישה; כל-אלה אנשים, ראשי אבות לבית אבותיהם.  {ס}  י ומן-הכוהנים:  ידעיה ויהויריב, ויכין.  יא ועזריה בן-חלקייה בן-משולם בן-צדוק, בן-מריות בן-אחיטוב, נגיד, בית האלוהים.  {ס}  יב ועדיה, בן-ירוחם, בן-פשחור, בן-מלכייה; ומעשיי בן-עדיאל בן-יחזרה בן-משולם בן-משילמית, בן-אימר.  יג ואחיהם, ראשים לבית אבותם, אלף, ושבע מאות ושישים--גיבורי חיל, מלאכת עבודת בית-האלוהים.  יד ומן-הלויים:  שמעיה בן-חשוב בן-עזריקם בן-חשביה, מן-בני מררי.  טו ובקבקר חרש, וגלל; ומתניה, בן-מיכא, בן-זכרי, בן-אסף.  טז ועובדיה, בן-שמעיה, בן-גלל, בן-ידותון; וברכיה בן-אסא בן-אלקנה, היושב בחצרי נטופתי.  יז והשוערים שלום ועקוב, וטלמון ואחימן; ואחיהם שלום, הראש.  יח ועד-הנה, בשער המלך מזרחה; המה, השוערים, למחנות, בני לוי.  יט ושלום בן-קורא בן-אביסף בן-קורח ואחיו לבית-אביו הקורחים, על מלאכת העבודה, שומרי הסיפים, לאוהל; ואבותיהם על-מחנה יהוה, שומרי המבוא.  כ ופינחס בן-אלעזר, נגיד היה עליהם לפנים--יהוה עימו.  כא זכריה בן משלמיה, שוער פתח לאוהל מועד.  כב כולם הברורים לשוערים בסיפים, מאתיים ושנים עשר; המה בחצריהם התייחשם, המה ייסד דויד ושמואל הרואה באמונתם.  כג והם ובניהם על-השערים לבית-יהוה, לבית האוהל--למשמרות.  כד לארבע רוחות, יהיו השוערים:  מזרח ימה, צפונה ונגבה.  כה ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים, מעת אל-עת--עם-אלה.  כו כי באמונה המה, ארבעת גיבורי השוערים--הם, הלויים; והיו, על-הלשכות, ועל האוצרות, בית האלוהים.  כז וסביבות בית-האלוהים, ילינו:  כי-עליהם משמרת, והם על-המפתח ולבוקר לבוקר.  כח ומהם, על-כלי העבודה:  כי-במספר יביאום, ובמספר יוציאום.  כט ומהם, ממונים על-הכלים, ועל, כל-כלי הקודש; ועל-הסולת והיין והשמן, והלבונה והבשמים.  ל ומן-בני, הכוהנים, רוקחי המרקחת, לבשמים.  לא ומתיתיה, מן-הלויים, הוא הבכור, לשלום הקורחי--באמונה, על מעשה החביתים.  לב ומן-בני הקהתי מן-אחיהם, על-לחם המערכת, להכין, שבת שבת.  לג ואלה המשוררים ראשי אבות ללויים, בלשכות--פטורים:  כי-יומם ולילה עליהם, במלאכה.  לד אלה ראשי האבות ללויים לתולדותם, ראשים; אלה, ישבו בירושלים.  {ס}  לה ובגבעון ישבו אבי-גבעון, יעיאל; ושם אשתו, מעכה.  לו ובנו הבכור, עבדון; וצור וקיש, ובעל ונר ונדב.  לז וגדור ואחייו, וזכריה ומקלות.  לח ומקלות, הוליד את-שמאם; ואף-הם, נגד אחיהם ישבו בירושלים--עם-אחיהם.  {ס}  לט ונר הוליד את-קיש, וקיש הוליד את-שאול; ושאול, הוליד את-יהונתן ואת-מלכישוע, ואת-אבינדב, ואת-אשבעל.  מ ובן-יהונתן, מריב בעל; ומרי-בעל, הוליד את-מיכה.  מא ובני, מיכה--פיתון ומלך, ותחרע.  מב ואחז, הוליד את-יערה, ויערה הוליד את-עלמת ואת-עזמוות, ואת-זמרי; וזמרי, הוליד את-מוצא.  מג ומוצא, הוליד את-בנעא; ורפיה בנו אלעשה בנו, אצל בנו.  מד ולאצל, שישה בנים, ואלה שמותם עזריקם בוכרו וישמעאל ושעריה, ועובדיה וחנן; אלה, בני אצל.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?