תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק ב

א אלה, בני ישראל:  ראובן שמעון לוי ויהודה, יששכר וזבולון.  ב דן יוסף ובנימין, נפתלי גד ואשר.  {פ}

ג בני יהודה, ער ואונן ושלה--שלושה נולד לו, מבת-שוע הכנענית; ויהי ער בכור יהודה, רע בעיני יהוה--וימיתהו.  {ס}  ד ותמר, כלתו, ילדה לו, את-פרץ ואת-זרח; כל-בני יהודה, חמישה.  {ס}  ה בני-פרץ, חצרון וחמול.  {ס}  ו ובני זרח, זמרי ואיתן והימן וכלכול ודרע--כולם חמישה.  {ס}  ז ובני, כרמי--עכר עוכר ישראל, אשר מעל בחרם.  {ס}  ח ובני איתן, עזריה.  {ס}  ט ובני חצרון, אשר נולד-לו--את-ירחמאל ואת-רם, ואת-כלוביי.  י ורם, הוליד את-עמינדב; ועמינדב הוליד את-נחשון, נשיא בני יהודה.  יא ונחשון הוליד את-שלמא, ושלמא הוליד את-בועז.  יב ובועז הוליד את-עובד, ועובד הוליד את-ישי.  יג ואישיי הוליד את-בכורו, את-אליאב--ואבינדב, השני, ושמעא, השלישי.  יד נתנאל, הרביעי, רדיי, החמישי.  טו אוצם, השישי, דויד, השביעי.  טז ואחיותיהם, צרויה ואביגיל; ובני צרויה, אבשי ויואב ועשהאל--שלושה.  יז ואביגיל, ילדה את-עמשא; ואבי עמשא, יתר הישמעאלי.  יח וכלב בן-חצרון, הוליד את-עזובה אישה--ואת-יריעות; ואלה בניה, ישר ושובב וארדון.  יט ותמת, עזובה; וייקח-לו כלב את-אפרת, ותלד לו את-חור.  כ וחור הוליד את-אורי, ואורי הוליד את-בצלאל.  {ס}  כא ואחר, בא חצרון אל-בת-מכיר אבי גלעד, והוא לקחה, והוא בן-שישים שנה; ותלד לו, את-שגוב.  כב ושגוב, הוליד את-יאיר; ויהי-לו, עשרים ושלוש ערים, בארץ, הגלעד.  {ס}  כג וייקח גשור-וארם את-חוות יאיר מאיתם, את-קנת ואת-בנותיה--שישים עיר; כל-אלה, בני מכיר אבי-גלעד.  כד ואחר מות-חצרון, בכלב אפרתה; ואשת חצרון, אבייה, ותלד לו, את-אשחור אבי תקוע.  {ס}  כה ויהיו בני-ירחמאל בכור חצרון, הבכור רם; ובונה ואורן ואוצם, אחייה.  כו ותהי אישה אחרת לירחמאל, ושמה עטרה; היא, אם אונם.  {ס}  כז ויהיו בני-רם, בכור ירחמאל--מעץ וימין, ועקר.  כח ויהיו בני-אונם, שמיי וידע; ובני שמיי, נדב ואבישור.  כט ושם אשת אבישור, אביהיל; ותלד לו, את-אחבן ואת-מוליד.  ל ובני נדב, סלד ואפיים; וימת סלד, לא בנים.  לא ובני אפיים, ישעי; ובני ישעי ששן, ובני ששן אחליי.  לב ובני ידע אחי שמיי, יתר ויונתן; וימת יתר, לא בנים.  {ס}  לג ובני יונתן, פלת וזזא; אלה היו, בני ירחמאל.  לד ולא-היה לששן בנים, כי אם-בנות; ולששן עבד מצרי, ושמו ירחע.  לה וייתן ששן את-בתו לירחע עבדו, לאישה; ותלד לו, את-עתיי.  לו ועתיי הוליד את-נתן, ונתן הוליד את-זבד.  לז וזבד הוליד את-אפלל, ואפלל הוליד את-עובד.  לח ועובד הוליד את-יהוא, ויהוא הוליד את-עזריה.  לט ועזריה הוליד את-חלץ, וחלץ הוליד את-אלעשה.  מ ואלעשה הוליד את-סיסמיי, וסיסמיי הוליד את-שלום.  מא ושלום הוליד את-יקמיה, ויקמיה הוליד את-אלישמע.  {ס}  מב ובני כלב אחי ירחמאל, מישע בכורו הוא אבי-זיף, ובני מרשה, אבי חברון.  מג ובני, חברון--קורח ותפוח, ורקם ושמע.  מד ושמע הוליד, את-רחם אבי יורקעם; ורקם, הוליד את-שמיי.  מה ובן-שמיי, מעון; ומעון, אבי בית-צור.  מו ועיפה פילגש כלב, ילדה את-חרן ואת-מוצא ואת-גזז; וחרן, הוליד את-גזז.  {ס}  מז ובני, יוהדיי--רגם ויותם וגישן ופלט, ועיפה ושעף.  מח פילגש כלב מעכה, ילד שבר ואת-תרחנה.  מט ותלד, שעף אבי מדמנה, את-שוא אבי מכבנה, ואבי גבעא; ובת-כלב, עכסה.  {ס}  נ אלה היו בני כלב, בן-חור בכור אפרתה--שובל, אבי קרית יערים.  נא שלמא אבי בית-לחם, חרף אבי בית-גדר.  נב ויהיו בנים לשובל, אבי קרית יערים, הרואה, חצי המנוחות.  נג ומשפחות, קרית יערים--היתרי והפותי, והשומתי והמשרעי; מאלה, יצאו הצרעתי--והאשתאולי.  {ס}  נד בני שלמא, בית לחם ונטופתי, עטרות, בית יואב; וחצי המנחתי, הצורעי.  נה ומשפחות סופרים יושבי יעבץ, תרעתים שמעתים שוכתים; המה הקינים הבאים, מחמת אבי בית-רכב.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?