תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


זכריה פרק יד

א הנה יום-בא, ליהוה; וחולק שללך, בקרבך.  ב ואספתי את-כל-הגויים אל-ירושלים, למלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים, והנשים תישכבנה; ויצא חצי העיר, בגולה, ויתר העם, לא ייכרת מן-העיר.  ג ויצא יהוה, ונלחם בגויים ההם, כיום הילחמו, ביום קרב.  ד ועמדו רגליו ביום-ההוא על-הר הזיתים אשר על-פני ירושלים, מקדם, ונבקע הר הזיתים מחצייו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד; ומש חצי ההר צפונה, וחצייו-נגבה.  ה ונסתם גיא-הריי, כי-יגיע גיא-הרים אל-אצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש, בימי עוזייה מלך-יהודה; ובא יהוה אלוהיי, כל-קדושים עימך.  ו והיה, ביום ההוא; לא-יהיה אור, יקרות וקיפאון.  ז והיה יום-אחד, הוא ייוודע ליהוה--לא-יום ולא-לילה; והיה לעת-ערב, יהיה-אור.  ח והיה ביום ההוא, ייצאו מים-חיים מירושלים, חציים אל-הים הקדמוני, וחציים אל-הים האחרון:  בקיץ ובחורף, יהיה.  ט והיה יהוה למלך, על-כל-הארץ; ביום ההוא, יהיה יהוה אחד--ושמו אחד.  י ייסוב כל-הארץ כערבה מגבע לרימון, נגב ירושלים; וראמה וישבה תחתיה למשער בנימין, עד-מקום שער הראשון עד-שער הפינים, ומגדל חננאל, עד יקבי המלך.  יא וישבו בה, וחרם לא יהיה-עוד; וישבה ירושלים, לבטח.  {ס}

יב וזאת תהיה המגפה, אשר ייגוף יהוה את-כל-העמים, אשר צבאו, על-ירושלים; המק בשרו, והוא עומד על-רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהן, ולשונו תימק בפיהם.  יג והיה ביום ההוא, תהיה מהומת-יהוה רבה בהם; והחזיקו, איש יד ריעהו, ועלתה ידו, על-יד ריעהו.  יד וגם-יהודה--תילחם, בירושלים; ואוסף חיל כל-הגויים סביב, זהב וכסף ובגדים--לרוב מאוד.  טו וכן תהיה מגפת הסוס, הפרד הגמל והחמור, וכל-הבהמה, אשר יהיה במחנות ההמה--כמגפה, הזאת.  טז והיה, כל-הנותר מכל-הגויים, הבאים, על-ירושלים; ועלו מדי שנה בשנה, להשתחוות למלך יהוה צבאות, ולחוג, את-חג הסוכות.  יז והיה אשר לא-יעלה מאת משפחות הארץ, אל-ירושלים, להשתחוות, למלך יהוה צבאות--ולא עליהם, יהיה הגשם.  יח ואם-משפחת מצריים לא-תעלה ולא באה, ולא עליהם; תהיה המגפה, אשר ייגוף יהוה את-הגויים, אשר לא יעלו, לחוג את-חג הסוכות.  יט זאת תהיה, חטאת מצריים; וחטאת, כל-הגויים, אשר לא יעלו, לחוג את-חג הסוכות.  כ ביום ההוא, יהיה על-מצילות הסוס, קודש, ליהוה; והיה הסירות בבית יהוה, כמזרקים לפני המזבח.  כא והיה כל-סיר בירושלים וביהודה, קודש ליהוה צבאות, ובאו כל-הזובחים, ולקחו מהם ובישלו בהם; ולא-יהיה כנעני עוד בבית-יהוה צבאות, ביום ההוא.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


יש לך שאלה או הערה?