תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


זכריה פרק יג

א ביום ההוא, יהיה מקור נפתח, לבית דויד, וליושבי ירושלים--לחטאת, ולנידה.  ב והיה ביום ההוא נאום יהוה צבאות, אכרית את-שמות העצבים מן-הארץ, ולא ייזכרו, עוד; וגם את-הנביאים ואת-רוח הטומאה, אעביר מן-הארץ.  ג והיה, כי-יינבא איש עוד, ואמרו אליו אביו ואימו יולדיו לא תחיה, כי שקר דיברת בשם יהוה; ודקרוהו אביהו ואימו יולדיו, בהינבאו.  ד והיה ביום ההוא, יבושו הנביאים איש מחזיונו--בהינבאותו; ולא ילבשו אדרת שיער, למען כחש.  ה ואמר, לא נביא אנוכי:  איש-עובד אדמה אנוכי, כי אדם הקנני מנעוריי.  ו ואמר אליו, מה המכות האלה בין ידיך; ואמר, אשר הוכיתי בית מאהביי.  {פ}

ז חרב, עורי על-רועי ועל-גבר עמיתי--נאום, יהוה צבאות; הך את-הרועה ותפוצינה הצאן, והשיבותי ידי על-הצוערים.  ח והיה בכל-הארץ, נאום-יהוה, פי-שניים בה, ייכרתו יגוועו; והשלישית, ייוותר בה.  ט והבאתי את-השלישית, באש, וצרפתים כצרוף את-הכסף, ובחנתים כבחון את-הזהב; הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו--אמרתי עמי הוא, והוא יאמר יהוה אלוהיי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


יש לך שאלה או הערה?