תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


זכריה פרק י

א שאלו מיהוה מטר בעת מלקוש, יהוה עושה חזיזים; ומטר-גשם ייתן להם, לאיש עשב בשדה.  ב כי התרפים דיברו-אוון, והקוסמים חזו שקר, וחלומות השוא ידברו, הבל ינחמון; על-כן נסעו כמו-צאן, יענו כי-אין רועה.  {פ}

ג על-הרועים חרה אפי, ועל-העתודים אפקוד:  כי-פקד יהוה צבאות את-עדרו, את-בית יהודה, ושם אותם, כסוס הודו במלחמה.  ד ממנו פינה ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה; ממנו ייצא כל-נוגש, יחדיו.  ה והיו כגיבורים בוסים בטיט חוצות, במלחמה, ונלחמו, כי יהוה עימם; והובישו, רוכבי סוסים.  ו וגיברתי את-בית יהודה, ואת-בית יוסף אושיע, והושבותים כי ריחמתים, והיו כאשר לא-זנחתים:  כי, אני יהוה אלוהיהם--ואענם.  ז והיו כגיבור אפריים, ושמח ליבם כמו-יין; ובניהם יראו ושמחו, יגל ליבם ביהוה.  ח אשרקה להם ואקבצם, כי פדיתים; ורבו, כמו רבו.  ט ואזרעם, בעמים, ובמרחקים, יזכרוני; וחיו את-בניהם, ושבו.  י והשיבותים מארץ מצריים, ומאשור אקבצם; ואל-ארץ גלעד ולבנון אביאם, ולא יימצא להם.  יא ועבר בים צרה, והכה בים גלים, והובישו, כול מצולות יאור; והורד גאון אשור, ושבט מצריים יסור.  יב וגיברתים, ביהוה, ובשמו, יתהלכו:  נאום, יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


יש לך שאלה או הערה?