תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


זכריה פרק ו

א ואשוב, ואשא עיניי ואראה, והנה ארבע מרכבות יוצאות, מבין שני ההרים; וההרים, הרי נחושת.  ב במרכבה הראשונה, סוסים אדומים; ובמרכבה השנית, סוסים שחורים.  ג ובמרכבה השלישית, סוסים לבנים; ובמרכבה, הרביעית, סוסים ברודים, אמוצים.  ד ואען, ואומר, אל-המלאך, הדובר בי:  מה-אלה, אדוני.  ה ויען המלאך, ויאמר אליי:  אלה, ארבע רוחות השמיים, יוצאות, מהתייצב על-אדון כל-הארץ.  ו אשר-בה הסוסים השחורים, יוצאים אל-ארץ צפון, והלבנים, יצאו אל-אחריהם; והברודים--יצאו, אל-ארץ התימן.  ז והאמוצים יצאו, ויבקשו ללכת להתהלך בארץ, ויאמר, לכו התהלכו בארץ; ותתהלכנה, בארץ.  ח ויזעק אותי, וידבר אליי לאמור:  ראה, היוצאים אל-ארץ צפון--הניחו את-רוחי, בארץ צפון.  {ס}

ט ויהי דבר-יהוה, אליי לאמור.  י לקוח, מאת הגולה, מחלדיי, ומאת טובייה ומאת ידעיה; ובאת אתה, ביום ההוא, ובאת בית יאשייה בן-צפניה, אשר-באו מבבל.  יא ולקחת כסף-וזהב, ועשית עטרות; ושמת, בראש יהושוע בן-יהוצדק--הכוהן הגדול.  יב ואמרת אליו לאמור, כה אמר יהוה צבאות לאמור:  הנה-איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח, ובנה, את-היכל יהוה.  יג והוא יבנה את-היכל יהוה, והוא-יישא הוד, וישב ומשל, על-כיסאו; והיה כוהן, על-כיסאו, ועצת שלום, תהיה בין שניהם.  יד והעטרות, תהיה לחלם ולטובייה ולידעיה, ולחן, בן-צפניה--לזיכרון, בהיכל יהוה.  טו ורחוקים יבואו, ובנו בהיכל יהוה, וידעתם, כי-יהוה צבאות שלחני אליכם; והיה אם-שמוע תשמעון, בקול יהוה אלוהיכם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


יש לך שאלה או הערה?