תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


זכריה פרק ה

א ואשוב, ואשא עיניי ואראה; והנה, מגילה עפה.  ב ויאמר אליי, מה אתה רואה; ואומר, אני רואה מגילה עפה--אורכה עשרים באמה, ורוחבה עשר באמה.  ג ויאמר אליי--זאת האלה, היוצאת על-פני כל-הארץ:  כי כל-הגונב, מזה כמוה ניקה, וכל-הנשבע, מזה כמוה ניקה.  ד הוצאתיה, נאום יהוה צבאות, ובאה אל-בית הגנב, ואל-בית הנשבע בשמי לשקר; ולנה בתוך ביתו, וכילתו ואת-עציו ואת-אבניו.  ה וייצא, המלאך הדובר בי; ויאמר אליי--שא נא עיניך וראה, מה היוצאת הזאת.  ו ואומר, מה-היא; ויאמר, זאת האיפה היוצאת, ויאמר, זאת עינם בכל-הארץ.  ז והנה כיכר עופרת, נישאת; וזאת אישה אחת, יושבת בתוך האיפה.  ח ויאמר זאת הרשעה, וישלך אותה אל-תוך האיפה; וישלך את-אבן העופרת, אל-פיה.  {ס}

ט ואשא עיניי וארא, והנה שתיים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם, ולהנה כנפיים, ככנפי החסידה; ותישאנה, את-האיפה, בין הארץ, ובין השמיים.  י ואומר, אל-המלאך הדובר בי:  אנה המה מוליכות, את-האיפה.  יא ויאמר אליי, לבנות-לה בית בארץ שנער; והוכן והוניחה שם, על-מכונתה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


יש לך שאלה או הערה?