תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


זכריה פרק ג

א ויראני, את-יהושוע הכוהן הגדול, עומד, לפני מלאך יהוה; והשטן עומד על-ימינו, לשטנו.  ב ויאמר יהוה אל-השטן, יגער יהוה בך השטן, ויגער יהוה בך, הבוחר בירושלים; הלוא זה אוד, מוצל מאש.  ג ויהושוע, היה לבוש בגדים צואים; ועומד, לפני המלאך.  ד ויען ויאמר, אל-העומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים הצואים, מעליו; ויאמר אליו, ראה העברתי מעליך עוונך, והלבש אותך, מחלצות.  ה ואומר, ישימו צניף טהור על-ראשו; וישימו הצניף הטהור על-ראשו, וילבישוהו בגדים, ומלאך יהוה, עומד.  ו ויעד מלאך יהוה, ביהושוע לאמור.  ז כה-אמר יהוה צבאות, אם-בדרכיי תלך ואם את-משמרתי תשמור, וגם-אתה תדין את-ביתי, וגם תשמור את-חצריי--ונתתי לך מהלכים, בין העומדים האלה.  ח שמע-נא יהושוע הכוהן הגדול, אתה וריעיך היושבים לפניך--כי-אנשי מופת, המה:  כי-הנני מביא את-עבדי, צמח.  ט כי הנה האבן, אשר נתתי לפני יהושוע--על-אבן אחת, שבעה עיניים; הנני מפתח פיתוחה, נאום יהוה צבאות, ומשתי את-עוון הארץ-ההיא, ביום אחד.  י ביום ההוא, נאום יהוה צבאות, תקראו, איש לריעהו--אל-תחת גפן, ואל-תחת תאנה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


יש לך שאלה או הערה?