תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק לו

א ויקרבו ראשי האבות, למשפחת בני-גלעד בן-מכיר בן-מנשה--ממשפחות, בני יוסף; וידברו לפני משה, ולפני הנשיאים--ראשי אבות, לבני ישראל.  ב ויאמרו, את-אדוני ציווה יהוה, לתת את-הארץ בנחלה בגורל, לבני ישראל; ואדוני, צווה ביהוה, לתת את-נחלת צלופחד אחינו, לבנותיו.  ג והיו לאחד מבני שבטי בני-ישראל, לנשים, ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם; ומגורל נחלתנו, ייגרע.  ד ואם-יהיה היובל, לבני ישראל, ונוספה נחלתן, על נחלת המטה אשר תהיינה להם; ומנחלת מטה אבותינו, ייגרע נחלתן.  ה ויצו משה את-בני ישראל, על-פי יהוה לאמור:  כן מטה בני-יוסף, דוברים.  ו זה הדבר אשר-ציווה יהוה, לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם, תהיינה לנשים:  אך, למשפחת מטה אביהם--תהיינה לנשים.  ז ולא-תיסוב נחלה לבני ישראל, ממטה אל-מטה:  כי איש, בנחלת מטה אבותיו, ידבקו, בני ישראל.  ח וכל-בת יורשת נחלה, ממטות בני ישראל--לאחד ממשפחת מטה אביה, תהיה לאישה:  למען, יירשו בני ישראל, איש, נחלת אבותיו.  ט ולא-תיסוב נחלה ממטה, למטה אחר:  כי-איש, בנחלתו, ידבקו, מטות בני ישראל.  י כאשר ציווה יהוה, את-משה, כן עשו, בנות צלופחד.  יא ותהיינה מחלה תרצה, וחוגלה ומלכה ונועה--בנות צלופחד:  לבני דודיהן, לנשים.  יב ממשפחות בני-מנשה בן-יוסף, היו לנשים; ותהי, נחלתן, על-מטה, משפחת אביהן.  יג אלה המצוות והמשפטים, אשר ציווה יהוה ביד-משה--אל-בני ישראל:  בערבות מואב, על ירדן ירחו.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?