תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק לד

א וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  ב צו את-בני ישראל, ואמרת אליהם, כי-אתם באים, אל-הארץ כנען:  זאת הארץ, אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען, לגבולותיה.  ג והיה לכם פאת-נגב ממדבר-צין, על-ידי אדום; והיה לכם גבול נגב, מקצה ים-המלח קדמה.  ד ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים, ועבר צינה, והיו תוצאותיו, מנגב לקדש ברנע; ויצא חצר-אדר, ועבר עצמונה.  ה ונסב הגבול מעצמון, נחלה מצריים; והיו תוצאותיו, הימה.  ו וגבול ים, והיה לכם הים הגדול וגבול; זה-יהיה לכם, גבול ים.  ז וזה-יהיה לכם, גבול צפון:  מן-הים, הגדול, תתאו לכם, הור ההר.  ח מהור ההר, תתאו לבוא חמת; והיו תוצאות הגבול, צדדה.  ט ויצא הגבול זפרונה, והיו תוצאותיו חצר עינן; זה-יהיה לכם, גבול צפון.  י והתאוויתם לכם, לגבול קדמה, מחצר עינן, שפמה.  יא וירד הגבול משפם הרבלה, מקדם לעין; וירד הגבול, ומחה על-כתף ים-כינרת קדמה.  יב וירד הגבול הירדנה, והיו תוצאותיו ים המלח; זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה, סביב.  יג ויצו משה, את-בני ישראל לאמור:  זאת הארץ, אשר תתנחלו אותה בגורל, אשר ציווה יהוה, לתת לתשעת המטות וחצי המטה.  יד כי לקחו מטה בני הראובני, לבית אבותם, ומטה בני-הגדי, לבית אבותם; וחצי מטה מנשה, לקחו נחלתם.  טו שני המטות, וחצי המטה:  לקחו נחלתם, מעבר לירדן ירחו--קדמה מזרחה.  {פ}

טז וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  יז אלה שמות האנשים, אשר-ינחלו לכם את-הארץ:  אלעזר, הכוהן, ויהושוע, בן-נון.  יח ונשיא אחד נשיא אחד, ממטה--תקחו, לנחול את-הארץ.  יט ואלה, שמות האנשים:  למטה יהודה, כלב בן-יפונה.  כ ולמטה בני שמעון, שמואל בן-עמיהוד.  כא למטה בנימין, אלידד בן-כסלון.  כב ולמטה בני-דן, נשיא--בוקי, בן-יוגלי.  כג לבני יוסף, למטה בני-מנשה נשיא--חניאל, בן-איפוד.  כד ולמטה בני-אפריים, נשיא--קמואל, בן-שפטן.  כה ולמטה בני-זבולון, נשיא--אליצפן, בן-פרנך.  כו ולמטה בני-יששכר, נשיא--פלטיאל, בן-עזן.  כז ולמטה בני-אשר, נשיא--אחיהוד, בן-שלומי.  כח ולמטה בני-נפתלי, נשיא--פדהאל, בן-עמיהוד.  כט אלה, אשר ציווה יהוה, לנחל את-בני-ישראל, בארץ כנען.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?