תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק לג

א אלה מסעי בני-ישראל, אשר יצאו מארץ מצריים--לצבאותם:  ביד-משה, ואהרון.  ב ויכתוב משה את-מוצאיהם, למסעיהם--על-פי יהוה; ואלה מסעיהם, למוצאיהם.  ג ויסעו מרעמסס בחודש הראשון, בחמישה עשר יום לחודש הראשון:  ממוחרת הפסח, יצאו בני-ישראל ביד רמה--לעיני, כל-מצריים.  ד ומצריים מקברים, את אשר הכה יהוה בהם--כל-בכור; ובאלוהיהם, עשה יהוה שפטים.  ה ויסעו בני-ישראל, מרעמסס; ויחנו, בסוכות.  ו ויסעו, מסוכות; ויחנו באיתם, אשר בקצה המדבר.  ז ויסעו, מאיתם, וישב על-פי החירות, אשר על-פני בעל צפון; ויחנו, לפני מגדול.  ח ויסעו מפני החירות, ויעברו בתוך-הים המדברה; וילכו דרך שלושת ימים, במדבר איתם, ויחנו, במרה.  ט ויסעו, ממרה, ויבואו, אילימה; ובאילים שתים עשרה עינות מים, ושבעים תמרים--ויחנו-שם.  י ויסעו, מאילים; ויחנו, על-ים-סוף.  יא ויסעו, מים-סוף; ויחנו, במדבר-סין.  יב ויסעו, ממדבר-סין; ויחנו, בדופקה.  יג ויסעו, מדופקה; ויחנו, באלוש.  יד ויסעו, מאלוש; ויחנו, ברפידים, ולא-היה שם מים לעם, לשתות.  טו ויסעו, מרפידים; ויחנו, במדבר סיניי.  טז ויסעו, ממדבר סיניי; ויחנו, בקברות התאווה.  יז ויסעו, מקברות התאווה; ויחנו, בחצרות.  יח ויסעו, מחצרות; ויחנו, ברתמה.  יט ויסעו, מרתמה; ויחנו, ברימון פרץ.  כ ויסעו, מרימון פרץ; ויחנו, בלבנה.  כא ויסעו, מלבנה; ויחנו, בריסה.  כב ויסעו, מריסה; ויחנו, בקהלתה.  כג ויסעו, מקהלתה; ויחנו, בהר-שפר.  כד ויסעו, מהר-שפר; ויחנו, בחרדה.  כה ויסעו, מחרדה; ויחנו, במקהלות.  כו ויסעו, ממקהלות; ויחנו, בתחת.  כז ויסעו, מתחת; ויחנו, בתרח.  כח ויסעו, מתרח; ויחנו, במתקה.  כט ויסעו, ממתקה; ויחנו, בחשמונה.  ל ויסעו, מחשמונה; ויחנו, במוסרות.  לא ויסעו, ממוסרות; ויחנו, בבני יעקן.  לב ויסעו, מבני יעקן; ויחנו, בחור הגדגד.  לג ויסעו, מחור הגדגד; ויחנו, ביוטבתה.  לד ויסעו, מיוטבתה; ויחנו, בעברונה.  לה ויסעו, מעברונה; ויחנו, בעציון גבר.  לו ויסעו, מעציון גבר; ויחנו במדבר-צין, היא קדש.  לז ויסעו, מקדש; ויחנו בהור ההר, בקצה ארץ אדום.  לח ויעל אהרון הכוהן אל-הור ההר, על-פי יהוה--וימת שם:  בשנת הארבעים, לצאת בני-ישראל מארץ מצריים, בחודש החמישי, באחד לחודש.  לט ואהרון, בן-שלוש ועשרים ומאת שנה, במותו, בהור ההר.  {ס}

מ וישמע, הכנעני מלך ערד, והוא-יושב בנגב, בארץ כנען--בבוא, בני ישראל.  מא ויסעו, מהור ההר; ויחנו, בצלמונה.  מב ויסעו, מצלמונה; ויחנו, בפונון.  מג ויסעו, מפונון; ויחנו, באובות.  מד ויסעו, מאובות; ויחנו בעיי העברים, בגבול מואב.  מה ויסעו, מעיים; ויחנו, בדיבון גד.  מו ויסעו, מדיבון גד; ויחנו, בעלמון דבלתיימה.  מז ויסעו, מעלמון דבלתיימה; ויחנו בהרי העברים, לפני נבו.  מח ויסעו, מהרי העברים; ויחנו בערבות מואב, על ירדן ירחו.  מט ויחנו על-הירדן מבית הישימות, עד אביל השיטים, בערבות, מואב.  {ס}

נ וידבר יהוה אל-משה, בערבות מואב, על-ירדן ירחו, לאמור.  נא דבר אל-בני ישראל, ואמרת אליהם:  כי אתם עוברים את-הירדן, אל-ארץ כנען.  נב והורשתם את-כל-יושבי הארץ, מפניכם, ואיבדתם, את כל-משכייותם; ואת כל-צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל-במותם תשמידו.  נג והורשתם את-הארץ, וישבתם-בה:  כי לכם נתתי את-הארץ, לרשת אותה.  נד והתנחלתם את-הארץ בגורל למשפחותיכם, לרב תרבו את-נחלתו ולמעט תמעיט את-נחלתו--אל אשר-ייצא לו שמה הגורל, לו יהיה:  למטות אבותיכם, תתנחלו.  נה ואם-לא תורישו את-יושבי הארץ, מפניכם--והיה אשר תותירו מהם, לשיכים בעיניכם ולצנינים בצידיכם; וצררו אתכם--על-הארץ, אשר אתם יושבים בה.  נו והיה, כאשר דימיתי לעשות להם--אעשה לכם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?