תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק לא

א וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  ב נקום, נקמת בני ישראל, מאת, המדיינים; אחר, תיאסף אל-עמיך.  ג וידבר משה אל-העם לאמור, היחלצו מאיתכם אנשים לצבא; ויהיו, על-מדיין, לתת נקמת-יהוה, במדיין.  ד אלף, למטה, אלף, למטה--לכול מטות ישראל, תשלחו לצבא.  ה ויימסרו מאלפי ישראל, אלף למטה--שנים-עשר אלף, חלוצי צבא.  ו וישלח אותם משה אלף למטה, לצבא:  אותם ואת-פינחס בן-אלעזר הכוהן, לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה, בידו.  ז ויצבאו, על-מדיין, כאשר ציווה יהוה, את-משה; ויהרגו, כל-זכר.  ח ואת-מלכי מדיין הרגו על-חלליהם, את-אווי ואת-רקם ואת-צור ואת-חור ואת-רבע--חמשת, מלכי מדיין; ואת בלעם בן-בעור, הרגו בחרב.  ט וישבו בני-ישראל את-נשי מדיין, ואת-טפם; ואת כל-בהמתם ואת-כל-מקנהם ואת-כל-חילם, בזזו.  י ואת כל-עריהם במושבותם, ואת כל-טירותם--שרפו, באש.  יא ויקחו, את-כל-השלל, ואת, כל-המלקוח--באדם, ובבהמה.  יב ויביאו אל-משה ואל-אלעזר הכוהן ואל-עדת בני-ישראל, את-השבי ואת-המלקוח ואת-השלל--אל-המחנה:  אל-ערבות מואב, אשר על-ירדן ירחו.  {ס}

יג וייצאו משה ואלעזר הכוהן, וכל-נשיאי העדה--לקראתם:  אל-מחוץ, למחנה.  יד ויקצוף משה, על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות, הבאים מצבא המלחמה.  טו ויאמר אליהם, משה:  החייתם, כל-נקבה.  טז הן הנה היו לבני ישראל, בדבר בלעם, למסור-מעל ביהוה, על-דבר-פעור; ותהי המגפה, בעדת יהוה.  יז ועתה, הרגו כל-זכר בטף; וכל-אישה, יודעת איש למשכב זכר--הרוגו.  יח וכול הטף בנשים, אשר לא-ידעו משכב זכר--החיו, לכם.  יט ואתם, חנו מחוץ למחנה--שבעת ימים:  כול הורג נפש וכול נוגע בחלל, תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי--אתם, ושביכם.  כ וכל-בגד וכל-כלי-עור וכל-מעשה עיזים, וכל-כלי-עץ--תתחטאו.  {ס}

כא ויאמר אלעזר הכוהן אל-אנשי הצבא, הבאים למלחמה:  זאת חוקת התורה, אשר-ציווה יהוה את-משה.  כב אך את-הזהב, ואת-הכסף; את-הנחושת, את-הברזל, את-הבדיל, ואת-העופרת.  כג כל-דבר אשר-יבוא באש, תעבירו באש וטהר--אך, במי נידה יתחטא; וכול אשר לא-יבוא באש, תעבירו במים.  כד וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי, וטהרתם; ואחר, תבואו אל-המחנה.  {ס}

כה ויאמר יהוה, אל-משה לאמור.  כו שא, את ראש מלקוח השבי, באדם, ובבהמה--אתה ואלעזר הכוהן, וראשי אבות העדה.  כז וחצית, את-המלקוח, בין תופשי המלחמה, היוצאים לצבא--ובין, כל-העדה.  כח והרמות מכס ליהוה, מאת אנשי המלחמה היוצאים לצבא--אחד נפש, מחמש המאות:  מן-האדם, ומן-הבקר, ומן-החמורים, ומן-הצאן.  כט ממחציתם, תיקחו; ונתת לאלעזר הכוהן, תרומת יהוה.  ל וממחצית בני-ישראל תיקח אחד אחוז מן-החמישים, מן-האדם מן-הבקר מן-החמורים ומן-הצאן--מכל-הבהמה; ונתת אותם, ללויים, שומרי, משמרת משכן יהוה.  לא ויעש משה, ואלעזר הכוהן, כאשר ציווה יהוה, את-משה.  לב ויהי, המלקוח--יתר הבז, אשר בזזו עם הצבא:  צאן, שש-מאות אלף ושבעים אלף--וחמשת אלפים.  לג ובקר, שניים ושבעים אלף.  לד וחמורים, אחד ושישים אלף.  לה ונפש אדם--מן-הנשים, אשר לא-ידעו משכב זכר:  כל-נפש, שניים ושלושים אלף.  לו ותהי, המחצה--חלק, היוצאים בצבא:  מספר הצאן, שלוש-מאות אלף ושלושים אלף, ושבעת אלפים, וחמש מאות.  לז ויהי המכס ליהוה, מן-הצאן--שש מאות, חמש ושבעים.  לח והבקר--שישה ושלושים, אלף; ומכסם ליהוה, שניים ושבעים.  לט וחמורים, שלושים אלף וחמש מאות; ומכסם ליהוה, אחד ושישים.  מ ונפש אדם, שישה עשר אלף; ומכסם, ליהוה--שניים ושלושים, נפש.  מא וייתן משה, את-מכס תרומת יהוה, לאלעזר, הכוהן--כאשר ציווה יהוה, את-משה.  מב וממחצית, בני ישראל, אשר חצה משה, מן-האנשים הצובאים.  מג ותהי מחצת העדה, מן-הצאן--שלוש-מאות אלף ושלושים אלף, שבעת אלפים וחמש מאות.  מד ובקר, שישה ושלושים אלף.  מה וחמורים, שלושים אלף וחמש מאות.  מו ונפש אדם, שישה עשר אלף.  מז וייקח משה ממחצית בני-ישראל, את-האחוז אחד מן-החמישים--מן-האדם, ומן-הבהמה; וייתן אותם ללויים, שומרי משמרת משכן יהוה, כאשר ציווה יהוה, את-משה.  מח ויקרבו, אל-משה, הפקודים, אשר לאלפי הצבא--שרי האלפים, ושרי המאות.  מט ויאמרו, אל-משה, עבדיך נשאו את-ראש אנשי המלחמה, אשר בידנו; ולא-נפקד ממנו, איש.  נ ונקרב את-קרבן יהוה, איש אשר מצא כלי-זהב אצעדה וצמיד, טבעת, עגיל וכומז--לכפר על-נפשותינו, לפני יהוה.  נא וייקח משה ואלעזר הכוהן, את-הזהב--מאיתם:  כול, כלי מעשה.  נב ויהי כל-זהב התרומה, אשר הרימו ליהוה--שישה עשר אלף שבע-מאות וחמישים, שקל:  מאת שרי האלפים, ומאת שרי המאות.  נג אנשי, הצבא, בזזו, איש לו.  נד וייקח משה ואלעזר הכוהן, את-הזהב, מאת שרי האלפים, והמאות; ויביאו אותו אל-אוהל מועד, זיכרון לבני-ישראל לפני יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?