תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ל

א ויאמר משה, אל-בני ישראל, ככול אשר-ציווה יהוה, את-משה.  {פ}

ב וידבר משה אל-ראשי המטות, לבני ישראל לאמור:  זה הדבר, אשר ציווה יהוה.  ג איש כי-יידור נדר ליהוה, או-הישבע שבועה לאסור איסר על-נפשו--לא יחל, דברו:  ככל-היוצא מפיו, יעשה.  ד ואישה, כי-תידור נדר ליהוה, ואסרה איסר בבית אביה, בנעוריה.  ה ושמע אביה את-נדרה, ואסרה אשר אסרה על-נפשה, והחריש לה, אביה--וקמו, כל-נדריה, וכל-איסר אשר-אסרה על-נפשה, יקום.  ו ואם-הניא אביה אותה, ביום שומעו--כל-נדריה ואסריה אשר-אסרה על-נפשה, לא יקום; ויהוה, יסלח-לה, כי-הניא אביה, אותה.  ז ואם-היה תהיה לאיש, ונדריה עליה, או מבטא שפתיה, אשר אסרה על-נפשה.  ח ושמע אישה ביום שומעו, והחריש לה:  וקמו נדריה, ואסריה אשר-אסרה על-נפשה--יקומו.  ט ואם ביום שמוע אישה, יניא אותה, והפר את-נדרה אשר עליה, ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על-נפשה--ויהוה, יסלח-לה.  י ונדר אלמנה, וגרושה--כול אשר-אסרה על-נפשה, יקום עליה.  יא ואם-בית אישה, נדרה, או-אסרה איסר על-נפשה, בשבועה.  יב ושמע אישה והחריש לה, לא הניא אותה--וקמו, כל-נדריה, וכל-איסר אשר-אסרה על-נפשה, יקום.  יג ואם-הפר יפר אותם אישה, ביום שומעו--כל-מוצא שפתיה לנדריה ולאיסר נפשה, לא יקום:  אישה הפרם, ויהוה יסלח-לה.  יד כל-נדר וכל-שבועת איסר, לענות נפש--אישה יקימנו, ואישה יפרנו.  טו ואם-החרש יחריש לה אישה, מיום אל-יום, והקים את-כל-נדריה, או את-כל-אסריה אשר עליה--הקים אותם, כי-החריש לה ביום שומעו.  טז ואם-הפר יפר אותם, אחרי שומעו--ונשא, את-עוונה.  יז אלה החוקים, אשר ציווה יהוה את-משה, בין איש, לאשתו--בין-אב לבתו, בנעוריה בית אביה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו