תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כט

א ובחודש השביעי באחד לחודש, מקרא-קודש יהיה לכם--כל-מלאכת עבודה, לא תעשו:  יום תרועה, יהיה לכם.  ב ועשיתם עולה לריח ניחוח, ליהוה--פר בן-בקר אחד, איל אחד; כבשים בני-שנה שבעה, תמימים.  ג ומנחתם--סולת, בלולה בשמן:  שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לאיל.  ד ועישרון אחד, לכבש האחד, לשבעת, הכבשים.  ה ושעיר-עיזים אחד, חטאת, לכפר, עליכם.  ו מלבד עולת החודש ומנחתה, ועולת התמיד ומנחתה, ונסכיהם, כמשפטם:  לריח ניחוח, אישה ליהוה.  {ס}

ז ובעשור לחודש השביעי הזה, מקרא-קודש יהיה לכם, ועיניתם, את-נפשותיכם; כל-מלאכה, לא תעשו.  ח והקרבתם עולה ליהוה ריח ניחוח, פר בן-בקר אחד איל אחד; כבשים בני-שנה שבעה, תמימים יהיו לכם.  ט ומנחתם--סולת, בלולה בשמן:  שלושה עשרונים, לפר, שני עשרונים, לאיל האחד.  י עישרון, עישרון, לכבש, האחד--לשבעת, הכבשים.  יא שעיר-עיזים אחד, חטאת; מלבד חטאת הכיפורים, ועולת התמיד, ומנחתה, ונסכיהם.  {ס}

יב ובחמישה עשר יום לחודש השביעי, מקרא-קודש יהיה לכם--כל-מלאכת עבודה, לא תעשו; וחגותם חג ליהוה, שבעת ימים.  יג והקרבתם עולה אישה ריח ניחוח, ליהוה--פרים בני-בקר שלושה עשר, אילים שניים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימים יהיו.  יד ומנחתם--סולת, בלולה בשמן:  שלושה עשרונים לפר האחד, לשלושה עשר פרים, שני עשרונים לאיל האחד, לשני האילים.  טו ועישרון, עישרון, לכבש, האחד--לארבעה עשר, כבשים.  טז ושעיר-עיזים אחד, חטאת; מלבד עולת התמיד, מנחתה ונסכה.  {ס}

יז וביום השני, פרים בני-בקר שנים עשר--אילים שניים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימים.  יח ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים, במספרם--כמשפט.  יט ושעיר-עיזים אחד, חטאת; מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונסכיהם.  {ס}

כ וביום השלישי פרים עשתי-עשר, אילים שניים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימים.  כא ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים, במספרם--כמשפט.  כב ושעיר חטאת, אחד; מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונסכה.  {ס}

כג וביום הרביעי פרים עשרה, אילים שניים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימים.  כד מנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים, במספרם--כמשפט.  כה ושעיר-עיזים אחד, חטאת; מלבד עולת התמיד, מנחתה ונסכה.  {ס}

כו וביום החמישי פרים תשעה, אילים שניים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימים.  כז ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים, במספרם--כמשפט.  כח ושעיר חטאת, אחד; מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונסכה.  {ס}

כט וביום השישי פרים שמונה, אילים שניים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימים.  ל ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים, במספרם--כמשפט.  לא ושעיר חטאת, אחד; מלבד עולת התמיד, מנחתה ונסכיה.  {ס}

לב וביום השביעי פרים שבעה, אילים שניים; כבשים בני-שנה ארבעה עשר, תמימים.  לג ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשים, במספרם--כמשפטם.  לד ושעיר חטאת, אחד; מלבד עולת התמיד, מנחתה ונסכה.  {ס}

לה ביום, השמיני--עצרת, תהיה לכם:  כל-מלאכת עבודה, לא תעשו.  לו והקרבתם עולה אישה ריח ניחוח, ליהוה--פר אחד, איל אחד; כבשים בני-שנה שבעה, תמימים.  לז מנחתם ונסכיהם, לפר לאיל ולכבשים במספרם--כמשפט.  לח ושעיר חטאת, אחד; מלבד עולת התמיד, ומנחתה ונסכה.  לט אלה תעשו ליהוה, במועדיכם--לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם, ולנסכיכם, ולשלמיכם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו