תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כז

א ותקרבנה בנות צלופחד, בן-חפר בן-גלעד בן-מכיר בן-מנשה, למשפחות, מנשה בן-יוסף; ואלה, שמות בנותיו--מחלה נועה, וחוגלה ומלכה ותרצה.  ב ותעמודנה לפני משה, ולפני אלעזר הכוהן, ולפני הנשיאים, וכל-העדה--פתח אוהל-מועד, לאמור.  ג אבינו, מת במדבר, והוא לא-היה בתוך העדה הנועדים על-יהוה, בעדת-קורח:  כי-בחטאו מת, ובנים לא-היו לו.  ד למה ייגרע שם-אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן; תנה-לנו אחוזה, בתוך אחי אבינו.  ה ויקרב משה את-משפטן, לפני יהוה.  {פ}

ו ויאמר יהוה, אל-משה לאמור.  ז כן, בנות צלופחד דוברות--נתון תיתן להם אחוזת נחלה, בתוך אחי אביהם; והעברת את-נחלת אביהן, להן.  ח ואל-בני ישראל, תדבר לאמור:  איש כי-ימות, ובן אין לו--והעברתם את-נחלתו, לבתו.  ט ואם-אין לו, בת--ונתתם את-נחלתו, לאחיו.  י ואם-אין לו, אחים--ונתתם את-נחלתו, לאחי אביו.  יא ואם-אין אחים, לאביו--ונתתם את-נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו, וירש אותה; והייתה לבני ישראל, לחוקת משפט, כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {פ}

יב ויאמר יהוה אל-משה, עלה אל-הר העברים הזה; וראה, את-הארץ, אשר נתתי, לבני ישראל.  יג וראית אותה, ונאספת אל-עמיך גם-אתה, כאשר נאסף, אהרון אחיך.  יד כאשר מריתם פי במדבר-צין, במריבת העדה, להקדישני במים, לעיניהם:  הם מי-מריבת קדש, מדבר-צין.  {ס}

טו וידבר משה, אל-יהוה לאמור.  טז יפקוד יהוה, אלוהי הרוחות לכל-בשר, איש, על-העדה.  יז אשר-ייצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם; ולא תהיה, עדת יהוה, כצאן, אשר אין-להם רועה.  יח ויאמר יהוה אל-משה, קח-לך את-יהושוע בן-נון--איש, אשר-רוח בו; וסמכת את-ידך, עליו.  יט והעמדת אותו, לפני אלעזר הכוהן, ולפני, כל-העדה; וציווית אותו, לעיניהם.  כ ונתת מהודך, עליו--למען ישמעו, כל-עדת בני ישראל.  כא ולפני אלעזר הכוהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה:  על-פיו ייצאו ועל-פיו יבואו, הוא וכל-בני-ישראל איתו--וכל-העדה.  כב ויעש משה, כאשר ציווה יהוה אותו; וייקח את-יהושוע, ויעמידהו לפני אלעזר הכוהן, ולפני, כל-העדה.  כג ויסמוך את-ידיו עליו, ויצווהו, כאשר דיבר יהוה, ביד-משה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?