תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כד

א וירא בלעם, כי טוב בעיני יהוה לברך את-ישראל, ולא-הלך כפעם-בפעם, לקראת נחשים; וישת אל-המדבר, פניו.  ב ויישא בלעם את-עיניו, וירא את-ישראל, שוכן, לשבטיו; ותהי עליו, רוח אלוהים.  ג ויישא משלו, ויאמר:  נאום בלעם בנו בעור, ונאום הגבר שתום העין.  ד נאום--שומע, אמרי-אל:  אשר מחזה שדיי יחזה, נופל וגלוי עיניים.  ה מה-טובו אוהליך, יעקוב; משכנותיך, ישראל.  ו כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר; כאהלים נטע יהוה, כארזים עלי-מים.  ז ייזל-מים מדולייו, וזרעו במים רבים; וירום מאגג מלכו, ותינשא מלכותו.  ח אל מוציאו ממצריים, כתועפות ראם לו; יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם--וחיציו ימחץ.  ט כרע שכב כארי וכלביא, מי יקימנו; מברכיך ברוך, ואורריך ארור.  י וייחר-אף בלק אל-בלעם, ויספוק את-כפיו; ויאמר בלק אל-בלעם, לקוב אויביי קראתיך, והנה בירכת ברך, זה שלוש פעמים.  יא ועתה, ברח-לך אל-מקומך; אמרתי כבד אכבדך, והנה מנעך יהוה מכבוד.  יב ויאמר בלעם, אל-בלק:  הלוא, גם אל-מלאכיך אשר-שלחת אליי--דיברתי לאמור.  יג אם-ייתן-לי בלק מלוא ביתו, כסף וזהב--לא אוכל לעבור את-פי יהוה, לעשות טובה או רעה מליבי:  אשר-ידבר יהוה, אותו אדבר.  יד ועתה, הנני הולך לעמי; לכה, איעצך, אשר יעשה העם הזה לעמך, באחרית הימים.  טו ויישא משלו, ויאמר:  נאום בלעם בנו בעור, ונאום הגבר שתום העין.  טז נאום, שומע אמרי-אל, ויודע, דעת עליון; מחזה שדיי יחזה, נופל וגלוי עיניים.  יז אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב; דרך כוכב מיעקוב, וקם שבט מישראל, ומחץ פאתי מואב, וקרקר כל-בני-שת.  יח והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר--אויביו; וישראל, עושה חיל.  יט ויירד, מיעקוב; והאביד שריד, מעיר.  כ וירא, את-עמלק, ויישא משלו, ויאמר:  ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי אובד.  כא וירא, את-הקיני, ויישא משלו, ויאמר:  איתן, מושבך, ושים בסלע, קינך.  כב כי אם-יהיה, לבער קין--עד-מה, אשור תשבך.  כג ויישא משלו, ויאמר:  אוי, מי יחיה משומו אל.  כד וצים מיד כיתים, ועינו אשור ועינו-עבר; וגם-הוא, עדי אובד.  כה ויקם בלעם, וילך וישב למקומו; וגם-בלק, הלך לדרכו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?