תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק יב

א ותדבר מרים ואהרון במשה, על-אודות האישה הכושית אשר לקח:  כי-אישה כושית, לקח.  ב ויאמרו, הרק אך-במשה דיבר יהוה--הלוא, גם-בנו דיבר; וישמע, יהוה.  ג והאיש משה, עניו מאוד--מכול, האדם, אשר, על-פני האדמה.  {ס}

ד ויאמר יהוה פתאום, אל-משה ואל-אהרון ואל-מרים, צאו שלושתכם, אל-אוהל מועד; וייצאו, שלושתם.  ה ויירד יהוה בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל; ויקרא אהרון ומרים, וייצאו שניהם.  ו ויאמר, שמעו-נא דבריי; אם-יהיה, נביאכם--יהוה במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר-בו.  ז לא-כן, עבדי משה:  בכל-ביתי, נאמן הוא.  ח פה אל-פה אדבר-בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת יהוה, יביט; ומדוע לא יראתם, לדבר בעבדי במשה.  ט וייחר-אף יהוה בם, וילך.  י והענן, סר מעל האוהל, והנה מרים, מצורעת כשלג; וייפן אהרון אל-מרים, והנה מצורעת.  יא ויאמר אהרון, אל-משה:  בי אדוני--אל-נא תשת עלינו חטאת, אשר נואלנו ואשר חטאנו.  יב אל-נא תהי, כמת, אשר בצאתו מרחם אימו, וייאכל חצי בשרו.  יג ויצעק משה, אל-יהוה לאמור:  אל, נא רפא נא לה.  {פ}

יד ויאמר יהוה אל-משה, ואביה ירוק ירק בפניה--הלוא תיכלם, שבעת ימים; תיסגר שבעת ימים, מחוץ למחנה, ואחר, תיאסף.  טו ותיסגר מרים מחוץ למחנה, שבעת ימים; והעם לא נסע, עד-היאסף מרים.  טז ואחר נסעו העם, מחצרות; ויחנו, במדבר פארן.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?