תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ט

א וידבר יהוה אל-משה במדבר-סיניי בשנה השנית לצאתם מארץ מצריים, בחודש הראשון--לאמור.  ב ויעשו בני-ישראל את-הפסח, במועדו.  ג בארבעה עשר-יום בחודש הזה בין הערביים, תעשו אותו--במועדו; ככל-חוקותיו וככל-משפטיו, תעשו אותו.  ד וידבר משה אל-בני ישראל, לעשות הפסח.  ה ויעשו את-הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחודש, בין הערביים--במדבר סיניי:  ככול אשר ציווה יהוה, את-משה--כן עשו, בני ישראל.  ו ויהי אנשים, אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא-יכלו לעשות-הפסח, ביום ההוא; ויקרבו לפני משה, ולפני אהרון--ביום ההוא.  ז ויאמרו האנשים ההמה, אליו, אנחנו טמאים, לנפש אדם; למה ניגרע, לבלתי הקריב את-קרבן יהוה במועדו, בתוך, בני ישראל.  ח ויאמר אליהם, משה:  עמדו ואשמעה, מה-יצווה יהוה לכם.  {פ}

ט וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  י דבר אל-בני ישראל, לאמור:  איש איש כי-יהיה-טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם, או לדורותיכם, ועשה פסח, ליהוה.  יא בחודש השני בארבעה עשר יום, בין הערביים--יעשו אותו:  על-מצות ומרורים, יאכלוהו.  יב לא-ישאירו ממנו עד-בוקר, ועצם לא ישברו-בו; ככל-חוקת הפסח, יעשו אותו.  יג והאיש אשר-הוא טהור ובדרך לא-היה, וחדל לעשות הפסח--ונכרתה הנפש ההיא, מעמיה:  כי קרבן יהוה, לא הקריב במועדו--חטאו יישא, האיש ההוא.  יד וכי-יגור איתכם גר, ועשה פסח ליהוה--כחוקת הפסח וכמשפטו, כן יעשה:  חוקה אחת יהיה לכם, ולגר ולאזרח הארץ.  {ס}

טו וביום, הקים את-המשכן, כיסה הענן את-המשכן, לאוהל העדות; ובערב יהיה על-המשכן, כמראה-אש--עד-בוקר.  טז כן יהיה תמיד, הענן יכסנו; ומראה-אש, לילה.  יז ולפי היעלות הענן, מעל האוהל--ואחרי כן, יסעו בני ישראל; ובמקום, אשר ישכון-שם הענן--שם יחנו, בני ישראל.  יח על-פי יהוה, יסעו בני ישראל, ועל-פי יהוה, יחנו:  כל-ימי, אשר ישכון הענן על-המשכן--יחנו.  יט ובהאריך הענן על-המשכן, ימים רבים--ושמרו בני-ישראל את-משמרת יהוה, ולא ייסעו.  כ ויש אשר יהיה הענן, ימים מספר--על-המשכן; על-פי יהוה יחנו, ועל-פי יהוה ייסעו.  כא ויש אשר-יהיה הענן, מערב עד-בוקר, ונעלה הענן בבוקר, ונסעו; או יומם ולילה, ונעלה הענן ונסעו.  כב או-יומיים או-חודש או-ימים, בהאריך הענן על-המשכן לשכון עליו, יחנו בני-ישראל, ולא ייסעו; ובהיעלותו, ייסעו.  כג על-פי יהוה יחנו, ועל-פי יהוה ייסעו:  את-משמרת יהוה שמרו, על-פי יהוה ביד-משה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?