תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ו

א וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  ב דבר אל-בני ישראל, ואמרת אליהם:  איש או-אישה, כי יפליא לנדור נדר נזיר--להזיר, ליהוה.  ג מיין ושיכר יזיר, חומץ יין וחומץ שיכר לא ישתה; וכל-משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל.  ד כול, ימי נזרו:  מכול אשר ייעשה מגפן היין, מחרצנים ועד-זג--לא יאכל.  ה כל-ימי נדר נזרו, תער לא-יעבור על-ראשו:  עד-מלאות הימים אשר-יזיר ליהוה, קדוש יהיה--גדל פרע, שיער ראשו.  ו כל-ימי הזירו, ליהוה, על-נפש מת, לא יבוא.  ז לאביו ולאימו, לאחיו ולאחותו--לא-ייטמא להם, במותם:  כי נזר אלוהיו, על-ראשו.  ח כול, ימי נזרו, קדוש הוא, ליהוה.  ט וכי-ימות מת עליו בפתע פתאום, וטימא ראש נזרו--וגילח ראשו ביום טוהרתו, ביום השביעי יגלחנו.  י וביום השמיני, יביא שתי תורים, או שני, בני יונה:  אל-הכוהן--אל-פתח, אוהל מועד.  יא ועשה הכוהן, אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו, מאשר חטא על-הנפש; וקידש את-ראשו, ביום ההוא.  יב והזיר ליהוה את-ימי נזרו, והביא כבש בן-שנתו לאשם; והימים הראשונים ייפלו, כי טמא נזרו.  יג וזאת תורת, הנזיר:  ביום, מלאות ימי נזרו, יביא אותו, אל-פתח אוהל מועד.  יד והקריב את-קרבנו ליהוה כבש בן-שנתו תמים אחד, לעולה, וכבשה אחת בת-שנתה תמימה, לחטאת; ואיל-אחד תמים, לשלמים.  טו וסל מצות, סולת חלות בלולות בשמן, ורקיקי מצות, משוחים בשמן; ומנחתם, ונסכיהם.  טז והקריב הכוהן, לפני יהוה; ועשה את-חטאתו, ואת-עולתו.  יז ואת-האיל יעשה זבח שלמים, ליהוה, על, סל המצות; ועשה, הכוהן, את-מנחתו, ואת-נסכו.  יח וגילח הנזיר, פתח אוהל מועד--את-ראש נזרו; ולקח, את-שיער ראש נזרו, ונתן על-האש, אשר-תחת זבח השלמים.  יט ולקח הכוהן את-הזרוע בשלה, מן-האיל, וחלת מצה אחת מן-הסל, ורקיק מצה אחד; ונתן על-כפי הנזיר, אחר התגלחו את-נזרו.  כ והניף אותם הכוהן תנופה, לפני יהוה--קודש הוא לכוהן, על חזה התנופה ועל שוק התרומה; ואחר ישתה הנזיר, יין.  כא זאת תורת הנזיר, אשר יידור, קרבנו ליהוה על-נזרו, מלבד אשר-תשיג ידו; כפי נדרו, אשר יידור--כן יעשה, על תורת נזרו.  {פ}

כב וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  כג דבר אל-אהרון ואל-בניו לאמור, כה תברכו את-בני ישראל:  אמור, להם.  {ס}

כד יברכך יהוה, וישמרך.  {ס}

כה יאר יהוה פניו אליך, ויחונך.  {ס}

כו יישא יהוה פניו אליך, וישם לך שלום.  {ס}

כז ושמו את-שמי, על-בני ישראל; ואני, אברכם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו