תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ב

א וידבר יהוה, אל-משה ואל-אהרון לאמור.  ב איש על-דגלו באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל:  מנגד, סביב לאוהל-מועד יחנו.  ג והחונים קדמה מזרחה, דגל מחנה יהודה לצבאותם; ונשיא לבני יהודה, נחשון בן-עמינדב.  ד וצבאו, ופקודיהם--ארבעה ושבעים אלף, ושש מאות.  ה והחונים עליו, מטה יששכר; ונשיא לבני יששכר, נתנאל בן-צוער.  ו וצבאו, ופקודיו--ארבעה וחמישים אלף, וארבע מאות.  ז מטה, זבולון; ונשיא לבני זבולון, אליאב בן-חילון.  ח וצבאו, ופקודיו--שבעה וחמישים אלף, וארבע מאות.  ט כל-הפקודים למחנה יהודה, מאת אלף ושמונים אלף וששת-אלפים וארבע-מאות--לצבאותם; ראשונה, ייסעו.  {ס}

י דגל מחנה ראובן תימנה, לצבאותם; ונשיא לבני ראובן, אליצור בן-שדיאור.  יא וצבאו, ופקודיו--שישה וארבעים אלף, וחמש מאות.  יב והחונים עליו, מטה שמעון; ונשיא לבני שמעון, שלומיאל בן-צורישדיי.  יג וצבאו, ופקודיהם--תשעה וחמישים אלף, ושלוש מאות.  יד ומטה, גד; ונשיא לבני גד, אליסף בן-רעואל.  טו וצבאו, ופקודיהם--חמישה וארבעים אלף, ושש מאות וחמישים.  טז כל-הפקודים למחנה ראובן, מאת אלף ואחד וחמישים אלף וארבע-מאות וחמישים--לצבאותם; ושניים, ייסעו.  {ס}

יז ונסע אוהל-מועד מחנה הלויים, בתוך המחנות; כאשר יחנו כן ייסעו, איש על-ידו לדגליהם.  {ס}

יח דגל מחנה אפריים לצבאותם, ימה; ונשיא לבני אפריים, אלישמע בן-עמיהוד.  יט וצבאו, ופקודיהם--ארבעים אלף, וחמש מאות.  כ ועליו, מטה מנשה; ונשיא לבני מנשה, גמליאל בן-פדהצור.  כא וצבאו, ופקודיהם--שניים ושלושים אלף, ומאתיים.  כב ומטה, בנימין; ונשיא לבני בנימין, אבידן בן-גדעוני.  כג וצבאו, ופקודיהם--חמישה ושלושים אלף, וארבע מאות.  כד כל-הפקודים למחנה אפריים, מאת אלף ושמונת-אלפים ומאה--לצבאותם; ושלישים, ייסעו.  {ס}

כה דגל מחנה דן צפונה, לצבאותם; ונשיא לבני דן, אחיעזר בן-עמישדיי.  כו וצבאו, ופקודיהם--שניים ושישים אלף, ושבע מאות.  כז והחונים עליו, מטה אשר; ונשיא לבני אשר, פגעיאל בן-עוכרן.  כח וצבאו, ופקודיהם--אחד וארבעים אלף, וחמש מאות.  כט ומטה, נפתלי; ונשיא לבני נפתלי, אחירע בן-עינן.  ל וצבאו, ופקודיהם--שלושה וחמישים אלף, וארבע מאות.  לא כל-הפקודים, למחנה דן--מאת אלף ושבעה וחמישים אלף, ושש מאות; לאחרונה יסעו, לדגליהם.  {פ}

לב אלה פקודי בני-ישראל, לבית אבותם:  כל-פקודי המחנות, לצבאותם--שש-מאות אלף ושלושת אלפים, וחמש מאות וחמישים.  לג והלויים--לא הותפקדו, בתוך בני ישראל:  כאשר ציווה יהוה, את-משה.  לד ויעשו, בני ישראל:  ככול אשר-ציווה יהוה את-משה, כן-חנו לדגליהם וכן נסעו--איש למשפחותיו, על-בית אבותיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?